Praktvillaen på Teie: Har kommunen gitt blaffen i reguleringsplanen?

NEI: Det er ingen ting i reguleringsplanen som tilsier riving. Foto: Anne Charlotte Schjøll

NEI: Det er ingen ting i reguleringsplanen som tilsier riving. Foto: Anne Charlotte Schjøll Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

For et par uker siden skrev jeg i TB om at den vakre villaen i Holmenveien 2 var gitt rivingstillatelse. Avgjørelsen var ifølge en kommunal saksbehandler nå endelig tatt, og det fantes ikke hjemmel for å gi søkeren avslag. Der tok både saksbehandleren og undertegnede feil.

DEL

MeningerDet var ikke gitt rivningstillatelse, men en rammetillatelse for rivning. Den må etterfølges av en ny søknad om rivning, som, hvis alt stemmer i forhold til kommunale lover, planer og   bestemmelser, vil resultere i en rivningstillatelse.

LES OGSÅ: Protesterer mot riving av praktvilla

En delegasjonssak

Hvorvidt saken kan sendes videre til Hovedutvalget for miljøvern og kommunalteknikk til politisk behandling, er uklart. Ifølge saksdokumentene er Holmenveien 2 en delegasjonssak, med hjemlet jus i reguleringsplan nr. 92–2 for Teie sentrum (vedtatt 09. 11. 2011). Nå er ikke villaen i Holmenveien nevnt i angjeldende reguleringsplan, som hovedsakelig omhandler ulike delområder i Teie sentrum, med separate plankrav. I et ledsagende kart er Holmenveien 2 bare avmerket som boligområde. For denne tomten er det ikke angitt andre plankrav enn de som gjelder i reguleringsplanens generelle bestemmelser. 

Paul Grøtvedt

Paul Grøtvedt Foto:

Burde sette bom for rivingsplanene

Det samme gjelder for et villaområde i Arnfeldts vei, som også finnes på nevnte reguleringskart. Ifølge reguleringsplan 92–2 har heller ikke dette området andre plankrav enn de vi finner i planens generelle bestemmelser. Det betyr at en eventuell utbygging av Holmenveien 2, og området i Arnfeldts vei, må vurderes i forhold de generelle bestemmelsene som angis i Reguleringsplan 92–2. De er også juridisk bindende, og burde sette bom for de rivningsplaner som kommunens administrasjon og politikere nå har planer om.

LES OGSÅ:  – Tid er et dårlig argument når vi har med Færders viktigste senter å gjøre

Flere paragrafer taler for bevaring

Med dette som utgangspunkt er det viktig å få avklart hvilken hjemmel kommunaldirektør Margrethe Løgavlen påberoper seg, når hun, i et møte forleden på Teie, fortalte at både Holmenveien 2 og området i Arnfeldts vei allerede var vedtatt revet. Etter mitt skjønn er det ingen ting i Reguleringsplan 92–2 som tilsier rivning. Tvert imot. Flere av paragrafene i generelle bestemmelser markerer det motsatte, nemlig bevaring. Vurdert i forhold til bestemte punkter i kommuneplanens arealdel utfyllende bestemmelser vil man komme til samme bevaringskonklusjon.   

LES OGSÅ: Nøtterø haveby på Rødlista

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags