Praktvillaen på Teie: Har kommunen gitt blaffen i reguleringsplanen?

NEI: Det er ingen ting i reguleringsplanen som tilsier riving. Foto: Anne Charlotte Schjøll

NEI: Det er ingen ting i reguleringsplanen som tilsier riving. Foto: Anne Charlotte Schjøll Foto:

Av

For et par uker siden skrev jeg i TB om at den vakre villaen i Holmenveien 2 var gitt rivingstillatelse. Avgjørelsen var ifølge en kommunal saksbehandler nå endelig tatt, og det fantes ikke hjemmel for å gi søkeren avslag. Der tok både saksbehandleren og undertegnede feil.

DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

MeningerDet var ikke gitt rivningstillatelse, men en rammetillatelse for rivning. Den må etterfølges av en ny søknad om rivning, som, hvis alt stemmer i forhold til kommunale lover, planer og   bestemmelser, vil resultere i en rivningstillatelse.

LES OGSÅ: Protesterer mot riving av praktvilla

En delegasjonssak

Hvorvidt saken kan sendes videre til Hovedutvalget for miljøvern og kommunalteknikk til politisk behandling, er uklart. Ifølge saksdokumentene er Holmenveien 2 en delegasjonssak, med hjemlet jus i reguleringsplan nr. 92–2 for Teie sentrum (vedtatt 09. 11. 2011). Nå er ikke villaen i Holmenveien nevnt i angjeldende reguleringsplan, som hovedsakelig omhandler ulike delområder i Teie sentrum, med separate plankrav. I et ledsagende kart er Holmenveien 2 bare avmerket som boligområde. For denne tomten er det ikke angitt andre plankrav enn de som gjelder i reguleringsplanens generelle bestemmelser. 

Paul Grøtvedt

Paul Grøtvedt Foto:

Burde sette bom for rivingsplanene

Det samme gjelder for et villaområde i Arnfeldts vei, som også finnes på nevnte reguleringskart. Ifølge reguleringsplan 92–2 har heller ikke dette området andre plankrav enn de vi finner i planens generelle bestemmelser. Det betyr at en eventuell utbygging av Holmenveien 2, og området i Arnfeldts vei, må vurderes i forhold de generelle bestemmelsene som angis i Reguleringsplan 92–2. De er også juridisk bindende, og burde sette bom for de rivningsplaner som kommunens administrasjon og politikere nå har planer om.

LES OGSÅ:  – Tid er et dårlig argument når vi har med Færders viktigste senter å gjøre

Flere paragrafer taler for bevaring

Med dette som utgangspunkt er det viktig å få avklart hvilken hjemmel kommunaldirektør Margrethe Løgavlen påberoper seg, når hun, i et møte forleden på Teie, fortalte at både Holmenveien 2 og området i Arnfeldts vei allerede var vedtatt revet. Etter mitt skjønn er det ingen ting i Reguleringsplan 92–2 som tilsier rivning. Tvert imot. Flere av paragrafene i generelle bestemmelser markerer det motsatte, nemlig bevaring. Vurdert i forhold til bestemte punkter i kommuneplanens arealdel utfyllende bestemmelser vil man komme til samme bevaringskonklusjon.   

LES OGSÅ: Nøtterø haveby på Rødlista

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags