Prosjektet må stoppes: Bygg ikke i sårbare strandsoner!

Av
DEL

LeserbrevDet er planer om en omfattende utbygging på øya vår. Borgheim var ett område, men etter folkelige protester ble dette tatt ut av planen. Nå står blant annet Hjemseng for tur med 190 boliger/leiligheter i regi av Format Eiendom.

Boliginvestorene ønsker større utbygging og tenker lite på konsekvensene for blant annet miljø, natur, og at det faktisk er en øy vi bor på. Det kan bli opp til 500-600 mennesker som skal bosettes på et område nær sjøen, et sårbart naturområde. Leder av ornitologisk forening har tidligere uttalt seg om planene og fraråder bygging av hensyn til naturmiljøet. Jeg vil legge til at det for et par år siden var observert bever i Bruabekken, og fredet ugle holder til i nærområdet. Det skal bygges ut nær strandkanten og ut i vannet for båter, en gigantisk utbygging som vil få konsekvenser for fugle- og dyrelivet. Det er trist å registrere at natur og miljø betyr så lite i Færder. Prosjektet må stoppes. Vi trenger ikke slike store utbygginger på øya vår. Rimelige boliger til småbarnsfamilier i mindre målestokk vil være en bedre løsning.

Når lederen av Format Eiendom går ut i media med sine fortreffelige planer den ene dagen og legger fram et bestillingsverk av en rapport den andre dagen med behov for å «utvikle øya vår», blir dette som bukken og havresekken. Det er et frieri til politikerne og en slags folkeopplysning om hva vi trenger på øya vår. Det er ganske frekt. Vi vil ikke ha dette storstilte naturødeleggende prosjektet. Nå må politikerne tenke på bokvaliteter og legge opp til mindre, rimelig småhusbebyggelse for familier. Vi må forvalte verdiene i Færder på en bedre måte enn dette prosjektet gir uttrykk for.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags