Senterpartiet og Venstre flagger fastlandsforbindelsen for å vinne stemmer

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Senterpartiet og Venstre prøver nå å vinne velgere på fastlandsforbindelse og jordvern. Det er på en måte greit nok, men jeg kan ikke la være å komme med en kritisk kommentar.

DEL

Meninger 

Striden om fastlandsforbindelsen over Vestfjorden har vært diskutert fra 1960-årene, og det var fylket og veivesenet som hadde store planer om nye veier og bruer fra Stokke over Nøtterøy, Føynland Husøy og over til Husvik og Tønsberg. Dette førte ikke fram og det gikk 20 år før saken kom opp igjen – og igjen – uten at noe skjedde. Men i 2005 ble det fremsatt et forslag som vi skulle si ja eller nei til. Svaret ble som kjent nei. Men i 2014 kommer saken opp med full tyngde. Det ble holdt flere møter. Dessuten ble det samme år diskutert  sammenslåing av flere kommuner.

13. mars 2014 skrev jeg en kronikk i TB hvor jeg fikk inn en kartskisse fra 1960 med forslag om å slå sammen Tjøme, Nøtterøy, Tønsberg og Stokke og bygge bru over Vestfjorden. Det gikk ikke. Så går vi tre år fram. I mars 2017  var det et møte på Teigar hvor veivesenets sju forslag fikk mye motbør, men å diskutere Vestfjord-forbindelsen ville de ikke. Derfor skrev jeg en ny artikkel og hevdet at veivesenet burde droppe sine sju alternativer og heller satse på to andre alternativer som hadde vært fremme i debatten.

Det ene var et forslag som jeg kalte «Ny vei øst» og gjaldt en ny bru og veiforbindelse fra Kanalen over Stensarmeen til Kilen. Begrunnelsen var at trafikkproblemene i dette området tilsier at det før eller senere vil tvinge seg fram et planfritt kryss i to høyder slik at en kunne kjøre fra Kanalen med direkte linje over til Frodeåstunnelen og fram til E18.

LES OGSÅ: Richard vil tekkes folk flest og kjemper for Vestfjordforbindelsen

Mitt andre forslag, som jeg kalte «Vest er best», gikk ut på å vurdere et forslag om å følge veien fra det nye krysset på Borgheim, ned Hellaveien opp til Niels Werrings vei – med avkjøring mot vest, ny bru fra Nordre Hella til Skjærnes sør, og vei opp til Brunstad og Tufte. (På Nøtterøy-siden ville en slik trase ikke beslaglegge en kvadratmeter med matjord.)

Herfra kunne jeg tenke meg en tunnel til E18, og jeg så ikke bort fra at BCC med sin gigantutbygging kunne vært interessert i å bidra til et slikt prosjekt. Ei bru over fjorden med to felt for biler, traktorer og motorsykler, og et eget felt for sykkellister og fotgjengere, ville være en god løsning. I tillegg til de trafikkmessige fordeler vil den også være en turistattraksjon, mente jeg.

LES OGSÅ: Færder Venstre: Det oppleves som en ren forakt for folkeopinionen å nekte en utredning av bru vestover

Hvordan var så reaksjonene på det jeg skrev? Jeg fikk mange muntlige og positive tilbakemeldinger fra folk i Stokke og Tønsberg, men ingen reaksjon verken fra kommuner eller veivesen, og heller ikke fra Senterpartiet og Venstre. Men akkurat nå går disse partier voldsomt ut og fronter Vestfjord-forbindelsen i håp om å vinne nye velgere ved kommunevalget. Om det er å si at de er seint ute i prosessen. Det eneste håp er at departementet ser at saken er så vanskelig at den helst vil utsette den. Hva en eventuell ny regjering vil si om aktuelle baner og veier er uklart.

En annen sak som politikere bør rette søkelyset mot, er den voldsomme utbyggingen som nå skjer på Skogro ved Amundrødveien og på Kaldnes/Teie. Hva dette kan bety av trafikkproblemer på Fylkesvei 428 er skremmende og det kan være et argument for dem som  helst  ønsker seg en fastlandsforbindelse fra Kaldnes over Byfjorden. Men jeg er redd for at veivesenets forslag med linje fra Kolberg til Korten eller Smørberg blir så kostbar at departementet er veldig betenkt.

LES OGSÅ: Ikke økonomisk uansvarlig å utrede Vestfjordforbindelsen også

Enda en sak vil jeg pirke bort i. Det gjelder en eventuell tilbakeføring av Tinghaug-jordet til landbruk. Hva sa Senterpartiet og Venstre i 2003 da området ble regulert til byggeområde. Og hvor var de i 2011 da Grønne Nøtterøy aksjonerte for å stoppe den planlagte utbyggingen. Selv var jeg blant dem som hadde jeg flere sterke innlegg i Tønsbergs Blad om saken, og jeg fikk i hvert fall KrF til å snu. Det faktum at det ennå ikke er satt i gang anleggsarbeid, kan jo være et håp om at jorda fremdeles skal dyrkes. Her er det bare å juble for at også Senterpartiet og Venstre engasjerer seg.

Og til slutt: Jeg utelukker ikke at når det har gått 20 år, vil veivesen og politikere si som så: Vi burde nok heller droppet  nord/sør og heller gått inn  for alternativene i øst og i vest!

Norvald Fuglestrand

Nøtterøy

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags