Tvilsom jus på Teie

KAN RIVES: Fylkesmannen har behandlet klagen på fortidsminneforeningen, og vil ikke ta klagen til følge. Dermed kan denne villaen rives.

KAN RIVES: Fylkesmannen har behandlet klagen på fortidsminneforeningen, og vil ikke ta klagen til følge. Dermed kan denne villaen rives. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

At Fylkesmannen nå har gitt støtte til den betente fôringen av utbyggerne på Teie, er nokså tvilsom jus.

DEL

MeningerIfølge Fylkesmannen «finnes det ikke noe hjemmel for noe forbud mot rivning av bebyggelsen i Holmenveien 2.». det er riktig, men det finnes heller ikke noe hjemmel for riving.

Skal søkes bevart

Med mindre man vrangtolker § 5.10 i kommuneplanbestemmelsene, der det står at «Bygninger/objekter med antikvarisk eller arkitektonisk verdi i seg selv, eller som er del av et helhetlig kulturmiljø eller kulturlandskap, skal søkes bevart».

LES OGSÅ: Viktige bygninger utelatt fra Teie-analysen

Her står det faktisk «skal søkes bevart»! Det står ikke «kan søkes bevart», heller ikke «kan søkes revet». Klart det ikke ligger noe rivningsforbud i «skal søkes bevart», heller ingen mulig rivningstillatelse. Det er faktisk ikke poenget med formuleringen. Den legger primært vekten på bevaring, og at den skal søkes realisert. Derimot finnes det et unntak for rivning, men ikke med hjemmel i § 5.10. Den finner vi i områderegulering 92–2 Teie Sentrum, stadfestet av Fylkesmannen 23.03.12. (Det er neppe noe oppbyggelig lesning for involverte utbygger).

Riving forutsetter bygning i dårlig stand

Her står det i § 9.1 følgende: «Bevaringsverdig bebyggelse tillates kun revet/fjernet dersom det er i svært dårlig teknisk tilstand og det ansees som urimelig å pålegge istandsetting». Hvis bebyggelsen er velholdt og teknisk topp stand er det altså ikke tillatt å rive den. Hvilket er tilfelle med villaen i Holmenveien 2. Etter mitt skjønn er Fylkesmannens tolkning av § 5.10 i utfyllende bestemmelser en regulær feiltolkning, som bør overprøves av en juridisk høyere instans. Dessuten vil vel også den juridisk bindende paragrafen 9.1 i områderegulering 92–2 skape reelle problemer for rivningsvedtaket.

LES OGSÅ (+):  Klagen ble avvist. Nå kan Holmenveien 2 rives

Vil ikke ta vare på uerstattelig kulturarv

§ 9.1 i områderegulering 92–2 fastslår for øvrig at et klart rivningsforbud ikke bare vil gjelde for villaen i Holmenveien 2., men også andre i samme tilstand, f.eks.den arkitektonisk helstøpte villaen i Arenfeldstvei (nr. 14). Den er også anbefalt revet av kommune- administrasjonen, som har lagt det inn som et vilkår for at Nøtterøy kommune skal kunne gå med på en Dive-analyse av Teie-området, en kulturanalyse som fylkeskommunen har foreslått og vil finansiere. Men kommune- administrasjonen og sentrale politikere synes visst det er viktigere å fôre utbyggerne med fete, rivningsklare tomter enn å ta vare på øyas verdifulle og uerstattelige kulturarv.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags