I Tønsberg kommune får en nyutdannet lege samme lønn som en spesialist i almenmedisin med 20 års erfaring

Av
DEL

LeserbrevAnne-May Hogsnes har i Tønsberg Blad 4/9 et innlegg om hvordan eldreomsorg IKKE skal være.

Hun beskriver en gammel dame på sykehjem, som de ansatte ikke har tid og ressurser til å hjelpe i daglig stell og tilsyn. Det er støvete og rotete på rommet og vanskelig for henne å få hjelp, særlig om natten, da bemanningen er minimal.

Dette er nok dessverre en beskrivelse som mange gamle kjenner seg igjen i og opplever på mange sykehjem i dag.
Hvorfor har man akseptert at bemanningen gradvis har blitt dårligere og dårligere. Mye handler naturligvis om økonomi, men ikke alt.

Når det gjelder sykepleiere så sliter mange sykehjem med å få besatt stillingene pga. stort arbeidspress, krevende vaktbelastning, mye ansvar og liten mulighet for faglig oppdatering/kurs m.m. Klarer man å få sykepleiere til å bli over tid, vil også miljøet bli mye bedre. Dette dreier seg ikke bare om penger.

Når det gjelder sykehjemsleger så har det i Tønsberg kommune vært liten kontinuitet og mye vikarer.
Dette skyldes flere forhold som lav stillingsbrøk, lite faglig miljø , dårlig lønn m.m.

Tønsberg kommune har i årevis ofte ansatt nyutdannende leger på sykehjem eller beordret fastleger som ikke er motiverte for jobben pga. stort arbeidspress i sin fastlegepraksis. Alle fastleger har avtale med kommunen om 7,5 timer pr. uke med offentlig helsearbeid (helsestasjon/sykehjem eller fengsel), dersom kommunen har behov for dette.
Dette blir det hverken kontinuitet eller kvalitet ut av.

I mange tilfeller har nok de gamle hatt bedre legedekning av fastlegen når de bodde hjemme, enn av sykehjemslege på sykehjem, og slik bør det IKKE være!

I Tønsberg kommune får en nyutdannet lege samme lønn som en spesialist i almenmedisin med 20 års erfaring. Det er ikke rom for/eller tradisjon for individuelle forhandlinger ved ansettelser, slik det er er i mange andre kommuner.

Tønsberg kommune har sakket akterut i forhold til lønn og ligger langt under tidligere Stokke og også Re kommune, som også kommer inn i Tønsberg kommune fra nyttår. (Dog har man justert opp noe de siste to årene).

Anne-May Hogsnes' håp om at leger på sykehjem skal ha geriatri som spesialitet er derfor en utopi i dag. At vikarer skal dekke fravær og at pårørende skal høres derimot, kan alle være enig i.

Kvalitet koster også i helsevesenet, men det har nok ikke politikerne i Tønsberg forstått ennå. Det virker som om alt er i orden dersom stillinger blir besatt. Her har kommunen mye å lære av det private næringslivet. Ansettelser er krevende og blir viktig fremover , og dette må helseinteresserte politikere forstå!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags