Formuesskatten - hva er galt med den?

Arbeiderpartiet går til valg på å øke satsen for formueskatten med 29,4 prosent. Dette er destruktivt for den enkelte, og får ikke min støtte. Det er feil å velte skattebyrden fra person med inntekt over til person uten inntekt, skriver Terje Pedersen.

Arbeiderpartiet går til valg på å øke satsen for formueskatten med 29,4 prosent. Dette er destruktivt for den enkelte, og får ikke min støtte. Det er feil å velte skattebyrden fra person med inntekt over til person uten inntekt, skriver Terje Pedersen. Foto:

Av
DEL

LeserbrevEr det riktig eller galt å velte skattebyrde fra person med inntekt over til person uten inntekt? Det er for meg en gåte hvorfor Arbeiderpartiet mener det er riktig å gjøre dette. Jeg mener at det grunnleggende er at skattebyrden skal bæres av person med inntekt.

Det å være gründer er krevende. Man må ha mot for å ta sjansen for å skape suksess. Man må være villig til å ta stor økonomisk risiko. Og, sjansen for å mislykkes er absolutt til stede. Uten overskudd i selskapet fins det ikke likviditet til å gi tilbake til dem som har tatt økonomisk risiko for videre satsing. Uten risikovillig kapital vil prosjekter som gir nye arbeidsplasser, likevel ikke gjennomføres. Formuesskatten må betales selv om formuesgjenstanden ikke har gitt avkastning eller overskudd. Dermed starter prosessen med å vanne ut gründeren og personer med risikovillig kapital.

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at antallet personer som må betale formueskatt har gått gradvis nedover de siste tjue årene. Det er en god trend; fra rundt 1,3 millioner personer til nå om lag 500.000 personer. Imidlertid, de som innbetaler formueskatt har fått økt sin skattebyrde fra ca 6 milliarder til nå 15 milliarder. De blå søylene representerer antall personer som betaler formueskatt, og den røde linjen viser samlet innbetalt formueskatt fra disse personene.Tallgrunnlaget viser dermed at gjennomsnittlig innbetalt formueskatt for den enkelte er 6-doblet (!); fra om lag fem tusen kroner til nå ca 30.000 kroner. Dette vises i grafen nedenfor.

Gjennomsnittlig formueskatt per person som betaler formueskatt

Gjennomsnittlig formueskatt per person som betaler formueskatt Foto:


Arbeiderpartiet går til valg på å øke satsen for formueskatten med 29,4 prosent. Dette er destruktivt for den enkelte, og får ikke min støtte. Det er feil å velte skattebyrden fra person med inntekt over til person uten inntekt. Skatten bør legges på inntekt etter evne. Jeg mener at en formuesgjenstand, som ikke har gitt avkastning eller overskudd, ikke skal skattelegges.
Formueskatten kan utgjøre betydelige beløp for den enkelte. Med bruttoskatt menes summen av inntekts- og formueskatt. Blant dem som betaler formuesskatt, utgjør formuesskatten i gjennomsnitt 10 prosent av bruttoskatten. Det viser tall fra SSB. Det er imidlertid store forskjeller på hvor mye formuesskatten utgjør av bruttoskatten. For en del personer utgjør formuesskatten mer enn inntektsskatten. For egen del utgjorde formueskatten 55 prosent av min bruttoskatt og inntektskatten utgjorde 45 prosent av bruttoskatten.

Formuesskatten - hva er galt med den?

Man må se helheten for å svare på spørsmålet. Den senere tid har de sentrale myndigheter i tillegg økt utbytteskatten med begrunnelse av redusert formueskatt. Men, innbetalt formueskatt har ikke blitt redusert. Innbetalt formueskatt har økt viser tall fra SSB.

Arbeiderpartiet går til valg på å øke skattesatsen på formueskatt og beholde økningen i utbytteskatten. Dette blir dobbel smell for den enkelte. Formuesskatten kan i slike tilfeller føre til at prosjekter som er lønnsomme for samfunnet og gir nye arbeidsplasser, likevel ikke gjennomføres. Videre vil skjev verdsettelse av ulike formueskomponenter vri investeringene bort fra næringsvirksomhet og over til bolig. Det er også uheldig at formuesskatten kan forårsake skattemotivert flytting fra Norge.

Formuesskatten gjør det mindre lønnsomt å spare, favoriserer investeringer i bolig fremfor i næringsvirksomhet og svekker det norske eierskapet i næringslivet. Formueskatten har større skadevirkninger for samfunnet enn positive bivirkninger.

Hva er løsningen?

Jeg mener at problemene for de personer hvor formuesskatten utgjør en betydelig andel bruttoskatten ikke kan løses på noen annen måte enn ved å fjerne formueskatten helt. Som et første steg må formuesskattesatsen reduseres, i alle fall på arbeidende kapital. Jeg mener det grunnleggende skatteprinsippet er at skattebyrden skal skje fra personer med inntekt.

Arbeiderpartiets leder (Jonas G. Støre) mener han bør betale mer skatt. Mitt råd til ham er å øke inntektsskatten for folk flest. Dette ville være i tråd med Aps eget partiprogram. De skriver at med et bredt skattegrunnlag er det mulig å holde skattesatsene nede. Men, de har dobbeltmoral når det gjelder formueskatten. Her skal tydeligvis færre og færre personer få større og større skattebyrde.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags