Vi har fått en ny Mor Godhjerta: Erna Solberg

Statsminister Erna Solberg

Statsminister Erna Solberg Foto:

Av

Mor Godhjerta?

DEL

MeningerMor Godhjerta var en lokalhistorisk skikkelse fra slutten av 1800 – tallet. Navnet dukker også opp i en diktsamling (1965) fra Jan Erik Vold som heter: «Mor Godhjertas glade versjon. Ja.»

Vi har fått en ny Mor Godhjerta: Erna Solberg. Hun og Anniken Hauglie skriver i en kronikk: «Vi er der for dem som trenger det mest.»

Regjeringa vil ha en inkluderingsdugnad. Spare staten for utgifter, få flest mulig i arbeid i en verden som utraderer jobber like fort som du skifter sokker. Hvor stat, finans, bank- og næringsliv akkumulerer kapital, effektiviserer, automatiserer og  reduserer den arbeidsstyrken uke for uke, måned for måned.

ANNERLEDES ELITE? «De borgerlige prøve å skjule sannheten ved å gjøre de rike rikere og de fattige fattigere», skriver Thor Flaatten.

ANNERLEDES ELITE? «De borgerlige prøve å skjule sannheten ved å gjøre de rike rikere og de fattige fattigere», skriver Thor Flaatten.

I tillegg blir det gjort endringer i AAP-ordningen, reallønna står på stedet hvil, pensjonister og uføre får mindre å rutte med. I dette spillet vil Erna være den nye Mor Godhjerta, og få deg ut i jobb, koste hva det koste vil. I et framtidig samfunn kan ikke alle være i jobb samtidig; vi må utvikle systemer som inkluderer alle; den syke tanta di, en sliten barnefamilie, de arbeidsledige, de nyfødte, de uføre og andre. I et framtidig samfunn vil vi kunne produsere verdier 2–3 ganger større enn i dag med halvparten av arbeidsstokken. Det vil ikke være avhengig av hvor mange som er i jobb. Det gode samfunn vil være et resultat av likeverdighet, inkludering og en rettferdig fordeling av felles goder. Det private næringsliv bør ikke både tjene penger på  energi, industri, varehandel, barnehager, mor på gamlehjemmet og asylbarna på mottak. Behersk dere!

Et russisk ordtak sier: «Det er tre ting som ikke kan holdes skjult; månen, sola og sannheten.» De borgerlige prøve å skjule sannheten ved å gjøre de rike rikere og de fattige fattigere. De 26 rikeste eier mer enn 3,8 milliarder! De siste 20 åra har vært en sammenhengende «inkluderingsdugnad» for  kapital, og dansen rundt gullkalven. I Norge tar Erna og Siv seg av penger og marked, mens KrF og Venstre får lov til å pusle litt med etikk og miljø.

Et latinsk ordtak sier «Krigen er søt for den som ikke har opplevd den.» Slik kan det også oppleves med fattigdom: «Fattigdom er søt for den som ikke har opplevd den.» Mystisk og spennende; stoff for poesi og romaner.

Ustabilitet og massearbeidsløshet kjennetegner mellomkrigstiden. Det var liten eller ingen økning i folks realinntekter. Og verdenshandelen stagnerte. Etter annen verdenskrig, spesielt på 60-og 70 tallet fikk man en vekstperiode. I enkelte land var velferdsutbygginga godt i gang; spesielt i de nordiske landa.

Man skulle  tro at vi i 2019 var kommet et  stykke på vei med å innføre et velfungerende velferdssamfunn. Men istedenfor handler folk på krita slik gamlemor gjorde hos den lokale kjøpmannen på 1930 -tallet. Høyre som helt på slutten av 1800-tallet og fram til et godt stykke ut på 1900-tallet kjempet mot de fleste reformer, ville etter hvert være med på å ta æren for velferdsstaten. I dag når de har makt, gjør de alt for å fjerne det vanlige folk og fagforeninger har jobbet fram.

Mange har påstått at eliten i Norge er annerledes. Det gjelder ikke i dag, Olav Thon og Kjell Inge Røkke er pengetroll gode nok, de er like over alt. Vi trenger gründere, dyktige folk og investeringer, men vi trenger absolutt ikke en grådighetskultur som beskyttes av makthavere. Vi trenger deg og meg.

Det ser fint ut når soldatene drar ut i krigen med hornmusikk og blå ballonger. Det ser fint ut når Erna Solberg leker Mor Godhjerta og skriver: «Vi er der for dem som trenger det mest»

Det er over 100.000 barn som vokser opp i fattigdom, og antallet øker. Vi veit at fattigdom er skambelagt og kan føre til psykiske traumer. Trygdesystemet  bygges ned, og vi har fått et mer brutaliserende arbeidsliv som inkluderer færre.

Vi trenger gode fordelingssystemer hvor politikere ser alle. Vi må framsnakke vanlige folk og bygge ut velferdsstaten, ikke rive den ned. Ulykken med «Viking Sky» viste med all tydelighet hvor viktig det er med det frivillige, det kommunale, det og viljen til å hjelpe hverandre. Uten dette hadde menneskeliv og store verdier gått tapt.

Vi trenger et samfunn hvor vi er der for hverandre. Hvis vi ikke tenker slik kommer snart mange av oss i kategorien: «for dem som trenger det mest».

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags