En god kommuneøkonomi er den beste garantien for å sikre Tønsbergs innbyggere gode barnehager, skoler og en god eldreomsorg. Det er i kommunen vi lever livene våre og det er i kommunen de fleste velferdstjenestene leveres til oss, derfor er god kommuneøkonomi viktig.

Årsakene til at det nå går veldig bra med Tønsberg er flere. God økonomisk styring i administrasjonen og måtehold i bystyret er en del av forklaringen. Stor innsats fra kommunens ansatte har vært helt vært avgjørende.

Men mye er også et resultat av regjeringens bevisste politikk for å styrke kommuneøkonomien. Høye skatteinntekter som er skapt gjennom høy sysselsetting og mange nye arbeidsplasser har gjort dette mulig. Her har vi mye å takke Erna og regjeringen for. 2017 ser ut til å være det beste året for norske kommuner noensinne.

Dette står i sterk kontrast til den skremselspropaganda spesielt Arbeiderpartiet har stått for.

Tønsberg kommune er igjen på offensiven! Fremtidens kommunale tjenester er under planlegging. Barnehager og skoler og helse og omsorg skal prioriteres samtidig som vi fortsatt vil føre en ansvarlig politikk.

Tid for nye tilbud

Dette betyr at Tønsberg igjen kan føre en offensiv politikk. Konkret betyr det at vi nå bl.a. har startet planleggingen av et nytt sykehjem på Hogsnes og utbyggingen av Presterød ungdomsskole.  Prosjektering av ny svømmehall er innledet. Vi gleder oss til landets eldste svømmehall kan pensjoneres, og innbyggerne i stedet kan ta i bruk moderne fasiliteter.

Det er også viktig å sette inn tiltak for de som sliter mest i samfunnet. Her vil konkrete tiltak mot barnefattigdom være høyt prioritert.

Flere arbeidsplasser

Tønsberg Høyre arbeider målrettet for at Tønsberg skal bli en enda mer attraktiv og næringsvennlig kommune. Dette er viktig, fordi verdiskaping og arbeidsplasser ligger til grunn for all velferd. Derfor ønsker Tønsberg Høyre etablering av enda flere private arbeidsplasser i kommunen vår.

I NHOs kommunebarometer for 2016 gjør Tønsberg et byks og er på 20. plass i landet (vi har aldri vært høyere) og best i Vestfold. Vi skårer spesielt høyt på utdanningsnivå, sysselsettingsandel og befolkningsvekst. Dette er viktige parametre, som sammen med en næringsoffensiv politikk vil gjøre det attraktivt for bedrifter å etablere seg i Tønsberg.  

Ansvarlig miljøpolitikk

For Tønsberg Høyre er det viktig å føre en fremoverlent, men ansvarlig miljøpolitikk. Derfor vil vi ikke ta bort gateparkering i sentrum før nye plasser i parkeringshus er på plass. Vi vil heller ikke stenge Nedre Langgate før ny fastlandsforbindelse er på plass. Men vi legger til rette for et hyggelig levende og pulserende Tønsberg sentrum med gode uterom og møteplasser.

Høyres «hårete mål»

Vårt mål er at Tønsberg skal være den beste kommunen å vokse opp i, leve sitt yrkesaktive liv og tilbringe sin alderdom i. Nasjonalt har Høyre slagordet «Vi tror på Norge, fordi vi tror på deg». Lokalt kan vi derfor si «Vi tror på Tønsberg» - sammen kan vi nå vårt «hårete mål» om å bli Norges aller beste kommune.