Det finnes ingen grønn kapitalisme!

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Vi veit at menneskeskapte utlipp er hovedårsaken til klimaendringene vi står overfor, og at endringene fører til mer ekstremvær, mindre matproduksjon, ødelagte økosystemer og kan gjøre deler av kloden ubeboelige.

DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger. 

Likevel øker verdens utslipp og energiforbruk. Når så godt som alle politikere er enige om at klimaendringene er et problem: Hvorfor gjøres ikke nok? Svaret ligger i det politiske og økonomiske systemet vi lever under: Kapitalismen.

Sjølve kjerna i kapitalismen er at kapitalister investerer penger i produksjon, og forventer avkastning på investeringa. Arbeidskrafta bidrar med produksjon av verdier som gir den avkastninga. For at varer skal produseres og for at folk skal ha jobb (og inntekt), må det stadig investeres mer.

Men de private investorenes mål er stadig økt profitt, profitten blir selve betingelsen for nye investeringer. Dermed må økonomien vokse – og vi må forbruke mer ressurser. Den kapitalisten som ikke følger denne kapitalismens «grunnlov» om stadig økt profitt, vil gå under i konkurransen mot andre kapitalister.

Vi ser stadig nye «krumspring» for å få til stadig vekst i kapitalistenes profitt. Varer – særlig elektronikk – designes for å gå i stykker etter en viss tid. Private kapitalister tar over velferdstjenester på skattebetalernes regning – investeringer uten risiko. Og stadig nye metoder utvikles for å tjene penger på penger – finansakrobatikk. Til og med «løsninger» på klima- og miljøproblemene skal være lønnsomme, og føre til økt vekst – en total sjølmotsigelse.

Klimaet og miljøet vårt tåler ikke evig vekst og evig økt forbruk. Men kapitalismen kan ikke overleve uten. Derfor er «grønn kapitalisme», å løse klima- og miljøproblemene innafor rammene av kapitalismen umulig.

Vi kan gjøre mye i dag for å redusere klima- og miljøproblemene. Men vi kan ikke løse problemene helt uten en systemomveltning. Klimakrisa gjør at det haster å bli kvitt kapitalismen. Vi trenger et system der mennesker sammen tar avgjørelser om hva som skal produseres, i stedet for at det som gjør kapitalisten rik er det som lages. Et samfunn der det ikke lønner seg å produsere varer som går i stykker. Et samfunn der økt produktivitet betyr mer fritid – ikke flere varer. Vi trenger kort sagt sosialisme.

Sosialisme gir ingen garanti for at vi løser klima- og miljøproblemene. Men det gir oss muligheten, en mulighet som ikke finnes innafor rammene av kapitalismen, fordi sosialismen ikke bygger på veksttvang – men fornuft. Fordi fellesskap funker!

Ole Marcus Mærøe

3. kandidat for Rødt Vestfold

Tønsberg

Følg på: Facebook

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags