Mot lysere tider for AS Norge

OMSTILLING: For å lykkes, må veksten i økonomien økes og betingelsene for privat næringsliv og jobbskaping styrkes og forbedres. Foto: Shutterstock

OMSTILLING: For å lykkes, må veksten i økonomien økes og betingelsene for privat næringsliv og jobbskaping styrkes og forbedres. Foto: Shutterstock

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Norge har en krevende tid bak seg med flyktningkrise og det verste oljeprisfallet på 30 år. Derfor er det grunn til å glede seg over at ledigheten nå går ned på landsbasis og den økonomiske veksten er på vei opp.

DEL

Meninger 

Det skapes stadig flere nye jobber og optimismen er tilbake i mange deler av næringslivet de fleste steder i landet. Selv i Stavanger-regionen, hjertet av oljevirksomheten i Norge, er det optimisme blant næringslivet.

Politikken virker

Revidert nasjonalbudsjett som nylig ble ble framlagt viser resultater på at politikken som har vært ført nå virker. Vi kan ikke lene oss tilbake, men det er så vidt mange tegn til fremgang i økonomien at vi kan trekke pusten litt lettere.

I revidert budsjett foreslås fortsatte tiltak mot ledighet både ved økt antall tiltaksplasser for ledige, sterkere oppfølging av langtidsledige og en utvidet innsats for unge arbeidssøkere under 30 år. Budsjettrevisjonen er imidlertid tilpasset en noe forbedret situasjon, men med et øye for fortsatte utfordringer.

LES OGSÅ:  Nye bilavgifter: Sjekk hva det betyr for deg

Vi må ikke trå for hardt på pedalen

Så er det viktig nå ikke å tråkke så hardt på gasspedalen med tiltak at vi svekker virkningen av lavt rentenivå og en svak krone. Det er det som er de viktigste elementene for vekst og konkurransekraft i norsk næringsliv fremover. Det er også grunnen til at bruken av oljepenger reduseres i revidert budsjett.

LES OGSÅ: Bekymret for ekstremisme og arbeidsplasser

Omstilling krever økonomisk vekst

Arbeidsplassene som forsvinner i oljenæringen må erstattes med nye arbeidsplasser i privat sektor. For å lykkes med nødvendig omstilling, må vekstevnen i økonomien økes og betingelsene for privat næringsliv og jobbskaping må styrkes og forbedres. Det vil være et arbeid som hele tiden må ha prioritet.

Det ble plasss til skattestimulanser

Revidert budsjett gir også, trass i redusert oljepengebruk, rom for skattestimulanser til bedre vilkår for privat pensjonssparing, pensjonssparing for selvstendig næringsdrivende og redusert skatt for pensjonister.

LES OGSÅ: Pensjonen bekymrer oss

Det foreslås også en ordning med skattefradrag for langsiktige investeringer i oppstartselskaper, noe som vil kunne skaffe tiltrengt kapital for etablering av nye bedrifter eller utvidelser av eksisterende. Det er også grunn til å trekke fram den økte satsingen på sykehjemsplasser i revidert budsjett.

Rammene i Husbanken utvides slik at det gir plass for å bygge flere og bedre heldøgnsplasser i omsorgsboliger og sykehjem. Økningen tilsvarer rehabilitering og bygging av over 3000 slike plasser på landsbasis.

Svein Flåtten

stortingsrepresentant (H)

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags