«Stolt oljearbeider» Dette er fakta!

Snorre A

Snorre A Foto:

Av

Det er mange miljøbevisste mennesker i den norske oljebransjen som faktisk gjør en forskjell. De blir ofte omtalt som det stikk motsatte.

DEL

LeserbrevDette er Johan Sverdrup feltet:
Et overskudd på 270 millioner kroner hver dag, ca 100 milliarder i året.

Til dere som stemte MDG. Equinor er operatør på Johan Sverdrup, men menneskene gjør jobben. 41 andre felt og plattformer på Norsk sokkel blir drevet av mennesker som betaler skatt så det monner. Equinor betaler 78 prosent skatt av overskuddet sitt på norsk sokkel.

Totalt er det 83 felt i produksjon på Norsk sokkel.

Satt på spissen: Norske innbyggere jobber i bransjer som direkte eller indirekte leverer tjenester til sokkelen.Hva ville skjedd om MDG sin model skulle prøves og flere 1000 måtte gå på NAV. Å for ikke å snakke om å bryte opp med familie, barnehage, skole osv.

Lønnen og skatten disse olje-arbeiderne betaler til kommune og stat kommer også fra norsk sokkel. Det er vanskelig å fatte hvor stor pengestrømmen fra sokkelen til statskassen egentlig er. Energibehovet i verden er økende, og fornybare alternativer til olje og gass er ikke klar.

Equinor er et av få selskaper i petroleumsvirksomheten som bruker mye av overskuddet sitt til forskning og utbygging av fornybar energi. Dette koster penger. Mens vi snakker om fornybar energi så ser man at ny teknologi finnes så lenge det satses. Equinor er også et av selskapene i verden som produserer olje og gass med minst utslipp, både til vann og luft. Johan Sverdrup er f.eks elektrifisert av norsk vannkraft. Dette sparer miljøet utslipp tilsvarende 70.000 biler i året. Equinor satser også på CO2 lagring. Opec «kartellet» styrer mye av oljeprisen, og er representert av land fra Midtøsten, Sør-Amerika og Afrika. De holder igjen på produksjonen sin for å holde oljeprisen på et høyt stabilt nivå. De sitter på enorme reservoarer med olje og gass. De øker produksjonen dersom etterspørsel og oljepris holder seg høyt. Dette er i all hovedsak produsenter som produserer olje med et høyt utslipp til miljøet. Det brennes for eksempel ekstreme mengder gass til luft, siden mange ikke har en egnet infrastruktur for håndtering og eksport av gass. Mange ser på gassen som et biprodukt etter at oljen er separert ut. Gassen brennes for å bli kvitt den. Husk... Dette er produsenter som står klare for å øke produksjonen om Norge avvikler.

Den norske gassen sendes i rør til Europa og England. Der erstatter den blant annet kullkraft. For miljøet er gasskraft er et mye bedre alternativ enn kullkraft.

Hvis ikke vi våkner.

Ironisk nok ønsker MDG å legge ned norsk sokkel. Equinor vil isåfall miste mye forutsetning for å fortsette jobben med utvikling og utbygging av fornybare alternativer. Skitne produsenter vil med glede overta og øke produksjonen dvs. ta over leveransen fra den norske sokkelen! England og Europa vil få en energikrise som må kompenseres med kull eller atomkraft. I et miljø perspektiv er norsk sokkel den siste som bør avvikle og ikke den første.

Ny teknologi må først finansieres og utvikles av olje penger. Et annet moment er hva ville egentlig skjedd med det norske samfunnet om pengestrømmen kuttes?

Hvor skal vi få pengene fra? Hvordan skal velferden opprettholdes?

Det er mange miljøbevisste mennesker i den norske oljebransjen som faktisk gjør en forskjell. De blir ofte omtalt som det stikk motsatte.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags