Overdimensjonert og utdatert

Av

Hvilke fæle ting kan skje her vi bor? Hvor stor er sannsynligheten og hva blir konsekvensene?

DEL

LeserbrevFor eksempel, hvor stor sannsynlighet er det for at drikkevannet forurenses? Tenk deg at en stor tank med råolje på Slagentangen tar fyr. Hva blir konsekvensene for liv og helse?

Dette er blant scenariene Fylkesmannen i Vestfold og Telemark tok for seg i analysen av samfunnssikkerhet, som var klar da det nye fylket ble opprettet. Fylkesmannen undersøkte også hva som kan skje hvis Kanalbrua mellom Tønsberg og Nøtterøy blir satt ut av drift en hel uke. Det er et scenario mange i vår region er opptatt av.

I Konseptvalgutredning for transportsystemet i Tønsbergregionen (2013) peker Statens vegvesen på to behov vi må løse: En fastlandsforbindelse (som alternativ til Kanalbrua) og tilrettelegging for gange- sykkel og kollektiv. Det siste må sees i sammenheng med Stortingets nullvekstmål, som betyr at biltrafikk i og rundt byene ikke skal øke, selv om befolkningen gjør det.

LES OGSÅ: Må bruke penger på et hus de ikke aner om blir stående: – Vi har blitt holdt for narr i mange år nå

Forrige århundres tanker

Og hvilken løsning har vi endt opp med? Jo, en bypakke som i realiteten er en gigantisk veipakke. En firefeltsvei fra Teie til Smørberg er ikke bare ute av proporsjoner når det gjelder inngrep i natur og boligområder og klimagassutslippene byggingen fører med seg. Den er også fullstendig ute av proporsjoner i kostnader som skal dekkes av deg og meg: Dette veiprosjektet alene koster 3,8 milliarder.

LES OGSÅ: Ble ikke enige om bypakken: - Situasjonen er uavklart og krevende

En slik tilrettelegging for bilbasert transport slår selvfølgelig beina under nullvekstmålet. Nytt veisystem i Tønsberg er akkurat den typen samferdselsplanlegging vi skulle ha lagt igjen i det forrige århundre. Du har kanskje trodd at bypakka også har en kraftig satsing på miljøvennlig transport. Tro om igjen! Tallenes tale er klar - miljøvennlig transport er avspist med en satsing som tilsvarer kun 15 prosent av prisen for fastlandsforbindelse.

LES OGSÅ: Naboene har blitt lovet løsning i 50 år: – Det er ingen som bryr seg om oss i bakevja her

Til sammenligning brukes 50 prosent i Trondheims bypakke og 73 prosent i Oslopakke 3 til gange, sykkel og kollektiv. Dette viser politisk vilje til å dreie tansportplanlegging og byutvikling i en miljøvennlig retning. Tønsberg og Færder derimot, er klar for å starte et nytt århundre med et veiprosjekt som bygger på tankegods fra det forrige, da bilen var premissgiver for byutviklingen.

LES OGSÅ: Svaret alle venter på - og hva skjer så?

TRYGG: Ifølge Fylkesmannens sikkerhetsanalyse kan vi regne med at Kanalbrua settes ut av spill én gang hvert 50. - 100. år. Vi trenger ikke noe nytt veiprosjekt til 3,8 milliarder for å trygge oss mot dette, mener forfatteren.

TRYGG: Ifølge Fylkesmannens sikkerhetsanalyse kan vi regne med at Kanalbrua settes ut av spill én gang hvert 50. - 100. år. Vi trenger ikke noe nytt veiprosjekt til 3,8 milliarder for å trygge oss mot dette, mener forfatteren. Foto:

Ikke verd pengene

Tilbake til utgangspunktet: Fylkesmannens analyse av samfunnssikkerheten og scenariet hvor Kanalbrua blir satt ut av spill. Hvor ofte kan vi anta at det skjer? Én gang i løpet av 50-100 år, står det i analysen. I løpet av noen dager får man nødbrua på plass - den ligger på lager og fundamentene er allerede støpt. I mellomtiden bruker vi gangbrua. Den er dimensjonert for ambulanser. Konsekvenser for liv og helse blir små.

Det vil imidlertid bli store forstyrrelser i dagliglivet og et økonomisk tap på 0,2-1 milliard kroner, inkludert ringvirkninger for næringsliv og befolkning. Dette er selvfølgelig uønsket, men hvor mye var det du og jeg skulle betale for å unngå dette? Jo, 3,8 milliarder og en tapt mulighet for å få en miljøvennlig og fremtidsrettet utvikling av transportsystemet i Tønsberg og Færder.

LES OGSÅ: «Alt avhenger av at denne pakken realiseres» - men åpenbart ikke klimautslipp og vår felles framtid

Utfordringer med sikker fastlandsforbindelse må løses. Er det samfunnssikkerhet vi egentlig er opptatt av, får vil til det med et langt mindre tiltak. En ekstra kanalbru i nærheten av den gamle er et alternativ som åpenbart er avfeid for tidlig. Den vil koste en brøkdel av 3,8 milliarder.

Og glem økt kapasitet for privatbiler gjennom Tønsberg! Vi må sette sammen en ny bypakke som svarer langt bedre på oppgaven. Vi skulle lagt den bildrevne byutviklingen bak oss for lengst. Jeg håper bompengeforliket og kravet om økt kommunal egenandel i bypakka får partene i bypakke Tønsberg til å løfte blikket. Nå må vi korrigere kursen og legge planer for fremtidens by og et miljøvennlig og trygt transportsystem.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags