Du har rett til kontaktlege!

Torunn Grinvoll  er pasient- og brukerombud i Vestfold, og spaltist i avisen.

Torunn Grinvoll er pasient- og brukerombud i Vestfold, og spaltist i avisen. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

SPØRSMÅL: Jeg er ofte på sykehuset for å få behandling. På sykehuset blir jeg møtt av ulike leger. Jeg må fortelle min egen sykehistorie gjentatte ganger. Må jeg forholde meg til så mange ulike leger? Hvilke rettigheter har jeg som pasient med tanke på dette?

DEL

SpaltistOmbudet svarer: Du kan ha rett til en kontaktlege. Det er to vilkår som må oppfylles for at man skal ha rett til en kontaktlege. Du må ha en alvorlig sykdom, og du må ha behov for behandling over en viss tid.

Eksempler på alvorlig sykdom er pasienter med omfattende skader etter en ulykke, pasienter med hjertesykdom og behov for jevnlig oppfølging, pasienter med en alvorlig psykisk lidelse eller pasienter med påvist eller mistanke om kreftsykdom. Hvorvidt en tilstand er alvorlig, er en faglig vurdering.

I tillegg til at tilstanden må være alvorlig, må man ha behov for behandling eller oppfølging over en viss tid. Det vil si at behandlingen må vare mer enn 3-4 dager, eller at du har behov for mer enn én avtale om oppfølging.

Kontaktlege skal tildeles så snart som mulig, senest første virkedag etter innleggelse eller poliklinisk behandling. Pasienten skal informeres om hvem som er kontaktlege, oppgavene til kontaktlegen og hvordan komme i kontakt med kontaktlegen.

Den som oppnevnes som kontaktlege behøver ikke være den som er behandlingsansvarlig for deg som pasient, men må være involvert i behandlingsforløpet. Det er viktig å vite at selv om man har fått oppnevnt en kontaktlege, vil man måtte forholde seg til andre leger på sykehuset. Det vesentlige er at pasient og pårørende skal oppleve trygghet i forhold til at det er én lege med særlig ansvar og kjennskap til pasienten.

Kontaktlegens oppgaver: 

  • Være pasientens faste medisinskfaglige kontakt gjennom hele pasientforløpet.
  • Være involvert i behandlingen eller oppfølgingen av pasienten
  • Holde seg informert om status i behandlingen  
  • Bidra til at pasientforløpet går som planlagt
  • Ta kontakt med aktuelt personell/behandlingsenhet dersom det er utfordringer med pasientforløpet
  • Informere pasient og pårørende
  • Være tilgjengelig for pasienten og helsepersonell i medisinske spørsmål

Retten til kontaktlege er nedfelt i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5 a. Dersom du mener at du har rett til en kontaktlege, og ikke får tildelt dette, kan du klage på dette til sykehuset. Ombudskontoret kan eventuelt bistå med en slik klage.

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/veileder-for-kontaktlege-i-spesialisthelsetjenesten

 

PASIENT- OG BRUKEROMBUDET

■ I denne spaltet svarer Pasient- og brukerombudet i Vestfold på spørsmål og tar opp aktuelle problemstillinger som gjelder helse- og omsorgstjenestene. 
■ Hvis du har spørsmål du vil stille til pasient- og brukerombudet? Ta kontakt på e-post: vestfold@pasientogbrukerombudet.no, ring 33 34 77 90 eller send et brev med ditt spørsmål til Postboks 212 Skøyen, 0213 Oslo. Besøksadressen er Storgaten 35, 3126 Tønsberg.
■ Pasient- og brukerombudet er representert i alle fylker. I Vestfold er ombudskontoret i Tønsberg. Vi har helsefaglig og juridisk kompetanse. 
■ Pasient- og brukerombudet kan informere deg om rettigheter og klagemuligheter, bistå i enkeltsaker og i dialog med tjenestene. Ombudet har en pådriverrolle for at tjenestene skal bli bedre. 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags