Kronerulling for dyreplageri

FASES UT: Pelsdyrnæringen skal avvikles, men hvorfor får oppdretterne en så god "fallskjerm" sammenlignet med andre som mister jobben, spør Berit Helberg.

FASES UT: Pelsdyrnæringen skal avvikles, men hvorfor får oppdretterne en så god "fallskjerm" sammenlignet med andre som mister jobben, spør Berit Helberg. Foto:

Av

Hva er det med pelsnæringa i Norge? Og støttespillerne, hva er det med dem?

DEL

MeningerSiste nytt er at det nå er satt i gang kronerulling for å sponse rettssaken som kan bli resultatet av pelsdyrnæringas søksmål mot staten, og denne er igangsatt av fruen til Borten Moe. Jeg gjør meg visse tanker, men vil først legge fram fakta angående pelsnæringa.

* Ca. 150.000 – 200.000  rever og 600.000 mink tas årlig livet av på norske pelsfarmer.

* Ca. 200 pelsfarmer finnes nå i Norge, med til sammen nesten 800.000 dyr.

* 0,27 x 1,2 kvadratmeter er størrelsen på nettingburene minken og reven lever i hele sitt liv.

* 0,5 til 10 kvadratkilometer er naturlig revir for en rødrev, for en fjellrev er det fra 20- 120 kvadratkilometer.

* 2,5 km langs et vann eller en elv er det naturlige reviret for en mink, de er semi-akvatiske, det betyr at de naturlig tilbringer mye av sin tid i vann.

* Revene blir drept med strømstøt, mink blir kvalt med gass. Dette er for at pelsen ikke skal bli griset til med blod.

*  Det er forbud mot pelsdyroppdrett i flere land – f.eks. i Storbritannia, Irland, Østerrike, Sveits, Nederland og Kroatia. I Sverige er reveoppdrett forbudt, og i Danmark er reveoppdrett under avvikling.

* 99 prosent av skinnene fra pelsdyr i landet eksporteres fra Norge–Kina og Russland er de største markedene for kjøp av pels.

* 68 prosent av nordmenn er imot å ha rev og mink i bur for pelsens skyld, bare 15 prosent er for.

LES OGSÅ: Endelig blir det slutt på pelsdyrnæringen

Skal avvikles

Det første pelstoget NOAH arrangerte, skjedde i 2003–det samme året Stortinget lovet at det skulle bli avvikling innen ti år med mindre dyrene fikk mer utløp for adferd. Dette skjedde ikke.

Den vedtatte avviklingen som ble lagt frem 14. januar er heldigvis basert på kunnskap om rev og mink, og ikke utdaterte misforståelser. Vedtaket sier: «Regjeringen vil gjennomføre en styrt avvikling av pelsdyrnæringen. Det tas sikte på å fremme en lovproposisjon til Stortinget om forbud mot pelsdyrhold med en avviklingsperiode for eksisterende produsenter frem til årsskiftet 2024/25».

Vi teller 2018 e.Kr., hvilket vil si at pelsnæringa har omtrent syv år på seg til å avvikle. Det er ikke snakk om å slippe ut noen dyr. Det er snakk om å slutte å pare dem, slutte å få nye og legge om drifta til å gjøre noe annet som gagner Norge mens det ikke plager dyr. Rovdyr trenger mer enn mat, vann og ei kasse å sove i. Det vil aldri være greit å ha rovdyr innelukka i klaustrofobiske bur, slik som altfor mange dyr lever i dag. Men så var det nå dette med avvikling og den største årsaken til sutringa.

LES OGSÅ: Denne gjengen demonstrerte i Tønsberg i kveld:–Vi fikk kommentarer

Ikke alene om å miste jobben

Det går knapt en måned uten at vi leser i nyhetene om en bedrift som legger om driften slik at noen hundre ansatte må gå. Om det er i teknologi eller oljebransjen eller slik som de slapp i nyhetene i dag: Posten. Flere hundre fikk den beskjeden i julegave, såpass mange vil miste jobben i 2019. Det vil si at jeg ikke engang trenger å telle på fingrene for å se hvor lang tid disse ansatte har på seg for å finne seg en annen jobb. De har ikke syv år ...#8230; ei heller sluttpakke ...#8230; Her sakset fra NOAHs informasjon om nedleggingen:

Regjeringen legger opp til overgangsordninger, slik at farmerne må sies å bli tatt godt vare på, sammenlignet med mange andre i Norge som må skifte arbeid av ulike grunner. Dette sier plattformen:
 

«For å unngå at avviklingen krenker EMK tilleggsprotokoll 1 artikkel 1, og for å gi pelsdyrprodusentene nødvendig forutsigbarhet, legges det opp til at eksisterende næringsaktører pr.. 15.1.2018 får økonomisk kompensasjon for tap av retten til å drive pelsdyrhold,, jf.. den juridiske vurderingen som er vedlagt Meld.. St.. 8 (22016–2017)). Kompensasjonsordningen utredes og klargjøres i løpet av 2018 for å gi aktørene nødvendig trygghet for gjennomføring av avviklingen. Det vurderes også om andre tiltak bør iverksettes for å lette omstilling til annen landbruksproduksjon for aktuelle produsenter. Dette tas opp med partene i jordbruksoppgjøret for 2019. I tillegg vil staten ta initiativ til et samarbeid med kommuner der pelsdyrnæringen er av vesentlig betydning for å sikre omstillingstiltak og fleksibilitet for pelsdyrprodusenter som omfattes av avviklingen. Krav til forbedret dyrevelferd i pelsdyrnæringen som følger av Meld.. St.. 8 (22016–2017)) og Innst.. 151 S (22016–2017)), gjennomføres ikke i avviklingsperioden.»

LES OGSÅ: De er Vestfolds stolthet

Særbehandling

Hvor mange andre bransjer i Norge får samme sluttpakke, fallskjerm, løsning og tidsramme på å avvikle? Ingen!

De som må gå i Posten har også familier ...#8230; Så hva er det med pelsnæringa i Norge? Og aktørene? Og støttespillerne? Er det viktigste her i livet å plage små rovdyr? For dette minner mistenkelig om det ulvehatet som florerer i enkelte deler av landet, og sannelig er det de samme aktørene som stort sett støtter begge deler ...#8230;

LES OGSÅ: Flere hundre ansatte i Posten kan miste jobben

Jeg vil ikke ønske lykke til. Jeg skulle bare ønske at pengene heller blir brukt til en god sak–til barneskole i Botswana, bekjempelse av brystkreft eller ulvefondet. For å bruke dem til en rettssak for å støtte pelsnæringa, er ikke en god sak. Det er navlebeskuende naturhat og blind innbitthet fra tilhengere av ei næring som burde vært nedlagt for lengst.

Men vi trenger vel pelsnæringa for å ta unna overskuddslageret med sauekjøtt pr. år, gjør vi ikke?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags