Stadig flere eldre med betalingsproblemer

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

At «eldre viderefører forbruksmønsteret inn i pensjonstilværelsen» er finansbransjens hjelpeløse forsøk på forklaring.

DEL

LeserbrevMålet med en planlagt og kontrollert overgang fra lønnsmottaker til pensjonist er nettopp at man kan videreføre forbruksmønsteret inn i pensjonstilværelsen og jeg påstår det skal være mulig for alle. Likevel ser vi ofte at personer er kommet i en umulig situasjon som innebærer at de er dømt til en livslang dårlig pensjonsøkonomi.

Grunnen er ikke lav pensjonsopptjening. Når eldre ender opp med en dårlig pensjonsøkonomi og manglende evne til å betjene sine forpliktelser, skyldes det helt andre ting.

BLAKK: Det er ikke pensjonsopptjeningen som er problemet, men gjeld og forsørgerforpliktelser.

BLAKK: Det er ikke pensjonsopptjeningen som er problemet, men gjeld og forsørgerforpliktelser. Foto:

Hvor mye pensjon trenger jeg egentlig?

Dette spørsmålet får jeg ofte får fra 50-åringer som nettopp har begynt å tenke på egen pensjon. En enkel øvelse kan være å sette opp en oversikt over hvilke totale utgifter husholdningen har i løpet av et kalenderår og dele disse inn i tre hovedkategorier:

• Betjening av lån

• Forsørgerkostnader

• Resten

Om man forutsetter at personer som går over fra å være lønnsmottaker til å bli pensjonister både er gjeldfrie og ikke lenger har forsørgeransvar, så er nettopp denne «resten» en god indikator for hvor mye netto pensjon som kreves for å videreføre forbruksmønsteret. Denne «resten» utgjør vanligvis en overraskende liten andel av totalen!

Dersom 50-åringen i løpet årene fram til pensjonstidspunktet prioriterer å nedbetale all gjeld og i tillegg sørge for at barna er selvforsørget, da ligger man svært godt an til å få en god pensjonsøkonomi, selv uten ekstra pensjonssparing.

Endet samfunnsutvikling

«Besteforeldregenerasjon» var gjeldfri før fylte 50 og «foreldregenerasjonen» før 60. De som pensjoneres nå er ofte ikke i nærheten av å være gjeldfri. Dette skyldes delvis en samfunnsutvikling: Før ble barn født med foreldre i tjueårene. Nå blir de fleste barn født med foreldre i trettiårene. Stadig lengre utdannelse og høyere etableringskostnader drar i samme retning.

LES OGSÅ: 22 prosent av alle mellom 65 og 74 bruker ikke nettbank og er ikke på nett – nå vil Lisbeth at kommunen skal hjelpe

Tidligere generasjoner kunne bruke hele pensjonen på eget forbruk. Nå brukes mange pensjoner både på forsørgeransvar og betjening av lån.

Manglende kunnskaper?

En viktig konsekvens av pensjonsreformen er at den enkelte må ta mange aktive valg, men det er ikke blitt fulgt opp med å sørge for at framtidige pensjonister har kunnskap og forutsetninger til å ta gode beslutninger. Mange tar beslutninger i pensjonsspørsmål basert på «gratis» rådgivning i banken.

Banken vil aldri anbefale deg å nedbetale alle lån før du blir pensjonist, tvert imot: Selgerne i banken ønsker å overbevise deg om at du får langt bedre pensjonsøkonomi ved å plassere pengene i bankens spareprodukter enn å nedbetale lån. Presentasjoner som viser høy avkastning på børs og lave lånerenter gjør et slikt budskap enkelt å selge.

LES OGSÅ: Mer solidarisk pensjon!

Bankens mål er at kunden aldri klarer å innfri sine forpliktelser

For å sette bankens interesse i perspektiv: En 40-åring som kjøper den nye IPS-en som banken selger, vil betale en halv million i gebyrer over pensjonens opptjenings- og utbetalingsperiode. Likevel blir det helt feil å skylde på banken: Deres jobb er å skape størst mulig overskudd for aksjonærene, ikke å sørge for at kundene får en trygg og forutsigbar økonomi i alderdommen.

Ansvaret hviler på andre

Det er selvsagt den enkeltes ansvar å sørge for egen pensjonsplanlegging, men både arbeidstagerforeninger og bedrifter har gode forutsetninger for å bidra til at yrkesaktive på en billig og effektiv måte får den kunnskapen som skal til for å ta gode valg.
Bevisst eller ubevisst velger disse imidlertid å henvise arbeidstagerne til dem som lever av provisjonsbasert selg av dyre pensjonsprodukter.

LES OGSÅ: Er det sant at de eldre har det så fint?
 

Myndighetene har også en lang vei å gå: Nav har fått ufortjent mye ros for sin pensjonsportal. Spesielt ille er det at Nav har valgt å presentere framtidige pensjonsutbetalinger på en måte som oppmuntrer til forsert uttak av pensjon, som i seg selv har bragt mange pensjonister ut i betalingsproblemer.

Birger Myhr

Daglig leder for Pensjonseksperten AS

Tønsberg

Følg på: www.pensjonseksperten.no

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags