Når de gode kreftene i lokalsamfunnet samarbeider

Samarbeidsgruppe

Samarbeidsgruppe Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Innbyggere skal hjelpes over den digitale bøygen.

DEL

LeserbrevHjelp til seniorer med å komme over frykten for internettet! Dette er målet for samarbeidet Seniornett Tønsberg innledet med kommunen vår på forsommeren. Brosjyrer er under utarbeidelse og Servicesenteret til kommunen er rigget for å hjelpe innbyggere inn i den digitale hverdagen. Og- sist, men ikke minst, kursene til Seniornett er overtegnet.

Hva skjedde egentlig i Tønsberg på korte månedene? Hvordan har Seniornett sammen med kommunen så raskt klart å skape resultater? Det er nemlig ikke mer enn et år siden Seniornetts nye leder, Lisbeth Johansen, tok kommunens manglende innsats opp i en interpellasjon i bystyret. Selv hadde hun lest en artikkel i media om det digitale utenforskapet. Som bystyrerepresentant for Arbeiderpartiet, hadde hun tilgang til talerstolen som kunne sette temaet på dagsordenen. Og den brukte hun. To ganger. Da begynte ting å skje.

Det lokale samarbeidet startet med at kommunes kommunikasjonsavdeling inviterte oss, Seniornetts leder og nestleder til et møte. Sammen skulle vi hjelpe innbyggere over den digitale bøygen. Deretter myldret ideene om hvordan dette kunne gjøres rundt bordet. Kommunen stilte med bred representasjon, så fulgte nye planleggingsmøter. Nestor, kurs- og inspirasjonssenteret som tilbyr slike kurs for voksne mennesker, ble involvert. De stilte med viktig erfaring og kompetanse. Og delte villig med oss.

Kommunen tok ansvar

For oss i frivilligheten er det flott å se at kommunen virkelig har tatt sitt ansvar i forhold til Opplæringsloven. Det gjør oss optimistiske med tanke på fremtiden, og mulighetene til gjøre noe som monner med det digitale utenforskapet. Det ble avholdt stormønstringsmøtet i Tønsberg og Færder bibliotek 14. november. Med nærmere 80 fremmøte har vi planlagt tre ganger også neste år, med viktige temaer som mange innbyggere trenger å få innføring i det digitale verktøyet. Det sentrale for oss er å ufarliggjøre de nye digitale verktøyene. Få folk til å se nytteverdien, skjønne hvordan den kan forenkle hverdagen samtidig som de føler seg trygge. Rett og slett å få dem til å betrakte mobilen og nettbrett som et nytteverktøy.

En viktig forklaring til at vi nå oppnår gode resultater er den positive holdningen ordføreren Berg, inntok i sitt svar på Lisbeth Johansens siste interpellasjon i vinter. Og i en epost skriver han at han i dag er tilfreds med resultatene som nå kommer av samarbeidet.

– Å være aktiv på de nye arenaene for kommunikasjon, gir den enkelte muligheter både for å orientere seg i nyhetsbildet og delta i samtalene der. At så mange som mulig kan delta i dette, er et klart mål for kommunen, understreket ordfører Berg.

Ventelister

For Seniornett ble det travle dager da vi nylig inviterte til nettbrettkurs. 60 til 70 personer meldte sin interesse. Etter vår oppfatning, skyldes dette først og fremst medieoppmerksomheten som interpellasjonene førte med seg.

Før vi fikk omtalen i papirutgaven av Tønsbergs Blad (TB), hadde vi problemer med å nå våre brukere. De er jo ikke på nettet, og vi takker lokalavisa vår for at vi fikk nye brukere i tale. At også TB tar sin del av samfunnsansvaret for å komme det digitale utenforskapet til livs. Nå er det tydelig at folk snakker sammen, og informasjonen om at det er hjelp å få, sprer seg. Vi er klare med nye kurs i januar og februar.

Samarbeidet

En viktig årsak til det gode samarbeidet mellom kommunen og Seniornett, er den klare ansvarsfordelingen. Kommunens hovedoppgave er å legge til rette for informasjon. Dette gjøres gjennom stormøter, materiell som deles ut gjennom de kommunale kanalene, så vel i form av brosjyrer, digitalt og i Servicesenteret i rådhuset. Seniornett holder månedlige medlemsmøter med relevante faglige temaer og tilbyr kurs.

Da vi fikk dette på plass, kom resultatene raskt. For oss som representerer frivilligheten er det en glede å se hva som kan skje i lokalsamfunnet når gode krefter løfter sammen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags