Byggesaksbehandling – ryddig vei eller svinesti?

OMSTRIDT: Arkitektfirmaet Breili & Partners har levert et justert forslag til ny bolig i Vestveien 544 på Tjøme etter at det opprinnelige forslaget fikk avslag. Men heller ikke det nye forslaget viser tilpasning til omgivelsene, mener Paul Grøtvedt.

OMSTRIDT: Arkitektfirmaet Breili & Partners har levert et justert forslag til ny bolig i Vestveien 544 på Tjøme etter at det opprinnelige forslaget fikk avslag. Men heller ikke det nye forslaget viser tilpasning til omgivelsene, mener Paul Grøtvedt. Foto:

Av

Får Breili medhold i sin nye byggesøknad i Vestveien, er inkompetansen på sporet igjen.

DEL

MeningerSiden i sommer har et boligprosjekt på Tjøme, nærmere bestemt i Vestveien 544, gått frem og tilbake hos saksbehandlere og politikere i Færder kommune. Saken dreide seg om rivning av en eldre bolig og oppføring av en ny enebolig. Ansvarlig søker var Breili & Partnere AS, som hadde tegnet en enebolig ytterst på åskammen over Langvika. Beliggenheten og utformingen av den nye boligen fikk hyttenaboene til å protestere. De klaget omgående til kommunen, og påpekte at eneboligens dominerende plassering og arkitektoniske utforming var i strid med kommuneplanbestemmelse pkt. 13 og § 29–2 i Plan- og bygningsloven.

I løpet av høsten leverte rådmannen sin innstilling, som anbefalte avslag, noe flertallet av politikerne i hovedutvalget fulgte opp og bekreftet med sitt vedtak. Det interessante med rådmannens innstilling var begrunnelsen for avslag, der det henvises til kommuneplanbestemmelsene pkt. 13 og Plan- og bygningslovens § 29–2. Både i pkt. 13 og § 29–2 er kjernebegrepet tilpasning, som krever at et tiltak skal utformes slik at det er tilpasset den eksisterende bebyggelse og det naturgitte miljø i området.

LES OGSÅ: Dette ble for drøyt for meg. Sjelden har jeg reagert så sterkt.

Har ikke brukt lov- og planverk

Henvisningen til planbestemmelse og bygningslov som grunnlag for avslag er oppsiktsvekkende, i den forstand at dette er nytt for Nøtterøy/Færder kommune. Saksbehandlerne har tidligere konsekvent unnlatt å bruke disse, eller vrangtolke dem, i den hensikt å gi en positiv vurdering av nye og høyst diskutable byggeprosjekter.

Et grelt eksempel er her saksbehandlingen av et tilbygg i Østveien 140 på Tjøme. Tilbygget var åpenbart i strid med kravet om tilpasning, og det på en iøynefallende grotesk måte, men både saksbehandler og rådmann vurderte koblingen mellom tilbygg og bolig som en positiv kontrast, og anbefalte søknaden.

LES OGSÅ: Noen må si ifra, og jeg gjør det på min måte: Klart, krast og respektløst

Ved å bruke kontrastbegrepet på denne vilkårlige måten undergraves selve prinsippet om tilpasning. Kontrast er ingen estetisk indikator, bare en snylteeffekt som arkitektene tyr til i mangel på fantasi. Den nye riksantikvaren er langt på vei enig.

Når det gjelder Breili & Partners eneboligprosjekt i Vestveien 544 på Tjøme, har arkitektfirmaet sendt inn ny søknad med omarbeidede skisser. Her er bygningskroppen ut mot pynten kortet ned med 4 meter, slik at den ikke stikker så langt frem. For øvrig er byggets arkitektur den samme. Breili har ikke foretatt noen arkitektoniske endringer som tilsier bedre tilpasning, hverken i forhold til den eksisterende bebyggelse, eller det naturgitte landskap. Han har tydeligvis ikke fått med seg de sentrale innvendingene i rådmannens vurdering, eller så motsetter han seg bevisst å bli behandlet etter pkt. 13 og § 29–2.

LES OGSÅ: Teknologiriking vil bygge bolig på 400 kvadratmeter.

Spennende med ny søknad

En slik motvillig innstilling til å endre den arkitektoniske utformingen, har Breili gode grunner til å stå fast ved. Både saksbehandlerne og politikerne i Nøtterøy/Færder kommune har ved flere anledninger vurdert og vedtatt kassearkitektur av Breilis type, uten at de har tatt hensyn til pkt. 13 og § 29–2. Her er det blitt praktisert en ja- og nei-kultur som har vært helt uten lovbestemt styring. Det skal bli spennende å se hvordan saksbehandlere og politikere nå vil vurdere Breilis nye søknad.

Blir vurderingen den samme, har den juridiske dømmekraften holdt stand, får derimot Breili medhold, er inkompetansen på sporet igjen. Jeg holder en knapp på det første utfallet. Med tanke på at Færder kommune i lengre tid har gransket feilbehandlinger og ulovligheter i tidligere Tjøme kommune, så synes vurderingen av egne saker å stå i skarpt relieff til den lovstyrte granskningens standarder. For her er det ikke mye slingringsmonn. Nå snuser Økokrim i naboens saksdokumenter. De folka ser raskt forskjell på en ryddig vei og en svinesti.   

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags