Ikke bygg ned kollene på Nøtterøy!

- URØRT:  Et sammenhengende område med kollene Venås, Vardås og videre mot Torød, som mer eller mindre står urørt, skriver forfatteren.

- URØRT: Et sammenhengende område med kollene Venås, Vardås og videre mot Torød, som mer eller mindre står urørt, skriver forfatteren. Foto:

Av

Det opprinnelige landskapet som ennå finnes på den sydøstre delen av øya må få bestå.

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.I Tønsbergs Blad 4. januar kom et fram at JM Norge AS ønsker å bygge boliger på 170 dekar på et landbruks-, natur- og friluftsområdet (LNF) på Bergan. Det står at området ikke er i bruk, da det er et skogsområde. Det er nevnt at det er godt egnet for utbygging, da det ikke er dyrket mark der. Det er nevnt utvikling av området.

Det er interessant å registrere at det jobbes hardt med å "utvikle" øya vår. Det skal bygges der det er mulig å presse inn så mange boliger som mulig. Nå er det vanskeligere politisk å bygge på dyrket mark. Da ser det ut som om kollene på øya velges ut som neste mulighet for utbyggerne. Det aktuelle området ønskes å utvikles - det har altså ingen verdi slik det er i dag, det er lite kapital å hente ut før det bygges. Det er "bare" å omgjøre LNF området til framtidig byggeområde.

Det er et faktum at dette er et sammenhengende område med kollene Venås, Vardås (krigsminner bl.a), og videre mot Torød, som mer eller mindre står urørt. Her er det et opprinnelig landskap som fortsatt preger øya. Det må være mulig å beholde noe av det som er et typisk preg på øya vår - de langstrakte nord-sør kollene med landskap ned mot jordene, der både dyr og fugler lever og hekker. Det er fredede ugler i nærområdet, blanding av løvskog, gran og einer. Det er et mye brukt tur-og rekreasjonsområde nettopp fordi det er sammenhengende natur ved kollene. Det er små øyer av natur vi ønsker å beholde for kommende generasjoner.

Naturen må vike

Disse kvalitetene må få bestå. Men likevel mener utbyggerne at dette skal utvikles - og da må naturinteressene vike. Det er på tide at naturen også kommer i fokus på øya vår. Det blir mindre og mindre av den. Flere av oss ønsker å bruke naturen som den er. Den har en verdi og kvalitet i seg selv.

Det ble valgt en ny politisk ledelse i fjor. Det er flere grunner til det. Folk ønsker ikke utbygging i strandsoner, nedbygging av øya vår der private aktører setter agenda med store utbyggingsplaner, eller der flere ser muligheter til å omgjøre LNF områder. Det bør ikke være slik at det er grunneierne som legger føringer for boligutbygging på øya.

Politikerne må ta et helhetlig ansvar og vurdere hva slags øy Nøtterøy skal være i Færder kommune. Da er både dyrket mark og naturområder viktige kvaliteter. Natur gir livsglede og mulighet til aktivitet og bedret folkehelse.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken