De store fagforeningene i politiet, politiets fellesforbund og politijuristene, har beskrevet en krevende situasjon for norsk politi. Og langt på vei har de helt rett. Vi har stramme økonomiske rammer og de forventningene man hadde til politireformen er ennå ikke innfridd. Som påtaleleder i et av landets største politidistrikter føler også jeg et stort ansvar, ikke bare for egne ansatte, men for alle de enkeltskjebner som ligger bak hvert eneste anmeldelsesnummer i våre straffesakssystemer. Og jeg deler foreningenes beskrivelse av at vi nå opplever økt saksbehandlingstid, stadig økende saksbunker og at mange erfarne jurister slutter i påtalemyndigheten.

LES OGSÅ: Etter fire justisministere fra Fremskrittspartiet, er det neppe noen som forbinder partiet med innsats for lov og orden

Vi har blitt bedre

Det som denne sommeren ikke har kommet godt nok fram, er at på mange områder leverer vi langt bedre tjenester og resultater enn vi gjorde for få år siden. Seksuelle overgrep og vold mot barn er dessverre blant de få kriminalitetstyper som er økende i antall. Vi gjennomfører hvert eneste år mer enn 800 tilrettelagte avhør av barn på Barnehuset i Sandefjord. Og ikke bare avhører vi barna og forsøker løse straffesaken. Vi har også et hjelpeapparat med profesjonelle klinikere/behandlere som på best mulig vis skal hjelpe barna. For få år siden var ikke dette engang et fokusområde for politiet. Dette er ressursmessig meget krevende, men ingen er vel i tvil om at dette er riktig ressursprioritering av politimesteren?

LES OGSÅ: Et politidistrikt i fritt fall?

Færre vinningsforbrytelser

På de fleste andre kriminalitetstyper faller antallet straffesaker sterkt. I det geografiske området som i dag utgjør Sør-Øst politidistrikt hadde vi første halvår 2007 nesten 14.000 vinningslovbrudd. Første halvår 2018 ble det anmeldt ca. 6.000 vinningslovbrudd. Og bak disse omtrent 8.000 færre straffesakene befinner det seg et like stort antall mennesker som ikke lenger opplever at uvedkommende har vært inne i boligen nattetid, at bilen er stjålet eller at mobiltelefonen er borttatt.

I de groveste voldssakene har påtalemyndigheten i politiet krav om å avgjøre saken innen 90 dager. Sør-Øst politidistrikt klarer i dag å behandle 64 % av alle voldssakene innen fristen. Vår ambisjon er selvsagt å levere enda bedre tall, men det er tross alt klart best i landet. I saker med gjerningspersoner under 18 år er kravet at saken skal behandles innen 42 dager. Her har vi en måloppnåelse på 68 %, som er nest best i landet. Vi har krav om å gjennomføre tilrettelagte avhør (seksuelle overgrep eller vold mot barn) innen 1 uke, i enkelte saker er fristen 2 eller 3 uker. Også her er vi blant landets beste politidistrikt. Flere gode resultater kunne vært nevnt, resultater som skapes av sterkt engasjerte og motiverte politifolk, påtalejurister og sivile.

LES OGSÅ: Krever ny utredning: – Denne gangen må vi bli hørt

Nyttig deling av erfaringer

Jeg deltok nylig på et morgenmøte hvor en alvorlig straffesak ble drøftet. Første observasjon var at deltakerne var fra hele politidistriktet (Telemark, Vestfold og Buskerud) og fra ulike grener (påtale, etterforskning og operativt); det er muliggjort av politireformen. Andre observasjon var at deltakerne delte erfaringer på tvers og var opptatt av å etablere nye rutiner for å heve kompetansenivået til neste alvorlige hendelse finner sted (for i vår etat skjer alvorlige ting hele tiden). Og siste, men ikke minst – det var befriende å observere at ingen brukte tid på rammefaktorer som vi ikke rår over; alt fokus var på straffesaken og hvordan den best kunne løses. Dette var etaten på sitt beste og med full oppmerksomhet på dem som trenger vår hjelp.

LES OGSÅ: – Sør-Øst politidistrikt er i fritt fall

Vi må jobbe målrettet

Som toppleder i Sør-Øst politidistrikt deler jeg, som politimesteren og resten av ledergruppen, de samme bekymringer som fagforeningene og våre medarbeidere. Denne sommerens medieoppslag viser tydelig at ledere, tillitsmannsapparat og medarbeidere nå har samme oppfatning om at oppgavene ikke står i stil med tilgjengelige ressurser. Bevilgende myndigheter har utfordringen med å skulle prioritere blant mange gode saker og formål. Vi må jobbe målrettet med å vise at det er god samfunnsøkonomi å investere i et politi som har forebygging som primærstrategi. Inntil politiet får et utvidet økonomisk handlingsrom, er det viktig at vi leter etter de beste realistiske løsninger, framsnakker de gode tiltakene i reformen og dyrker den helt unike politikulturen som alltid setter publikum først. Vi er som best når vi er kreative og løsningsorienterte – og legger litt mindre energi i det vi ikke får til.

Jeg har i ulike sammenhenger over tid gjort erfaringer med internasjonalt politisamarbeid og det har gitt noen perspektiver. Norsk politi og påtalemyndighet er fremoverlente og profesjonelle til fingerspissene. Vi er ikke i fritt fall – vi er faktisk i den absolutte verdenseliten.