Gå til sidens hovedinnhold

Ap forlater arbeidslinja

Heidi Nordby Lunde

Stortingsrepresentant, Høyre

Artikkelen er over 3 år gammel

Arbeiderpartiets Maria- Karine Aasen-Svensrud kaller det selvskryt når undertegnede begrunner hvorfor regjeringen ønsker å gjøre endringer i innretningen av dagpengeordningen i Tønsbergs Blad.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Endringene er kort sagt å sørge for at dagpenger forbeholdes dem ordningen var ment å treffe, nemlig de som trenger en midlertidig inntektssikring på grunn av arbeidsledighet mens de søker etter ny jobb.

I dag kan du kvalifisere til dagpenger gjennom en gjennomsnittsberegning av de tre sist avsluttede kalenderårene, der dagpenger, sykepenger, pleiepenger, svangerskapspenger og foreldrepenger regnes som inntekt, i tillegg til faktisk lønn som arbeidstaker.

Du kan med andre ord vært borte fra arbeidslivet i tre år, og fortsatt kvalifiseres til dagpenger på linje med en som har jobbet de siste tre årene og ble arbeidsledig i går. Da mener Høyre, åpenbart i motsetning til Arbeiderpartiet, at akkurat denne ordningen skal forbeholdes dem som er nærmest arbeidslivet og dermed har større sjanse for å komme seg raskt tilbake til jobb.

For andre grupper finnes andre ordninger, og med disse også muligheter for oppfølging og kvalifisering inn i et arbeidsliv den enkelte med dagens ordning kan ha vært borte fra i hele tre år og dermed ikke lenger har en sterk tilknytning til.

Arbeiderpartiet ønsker altså å holde på en innretning av dagpengene som svekker både arbeidslinja og insentivene til en sterk og kontinuerlig tilknytning til arbeidslivet. Det overrasker nok ingen at Arbeiderpartiet fortsetter å dyrke sin opposisjonsrolle og dermed ikke stiller seg bak nødvendige endringer for en mer bærekraftig velferdsstat. Men når et arbeiderparti forlater arbeidslinja, bør de venne seg til å forbli i opposisjon, for da har de forlatt både sin egen grunnide og egne velgere.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.