For mange er for bilglade

HOLD LØFTET: Vi har vedtatt at trafikkveksten skal skje ved at folk går, sykler og bruker  bussen mer. Nå får vi holde oss til det, mener Suzy Haugan (bildet).

HOLD LØFTET: Vi har vedtatt at trafikkveksten skal skje ved at folk går, sykler og bruker bussen mer. Nå får vi holde oss til det, mener Suzy Haugan (bildet). Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

MeningerAlle lokale partier er enige, på papiret, om at vekst i trafikken skal skje ved at folk i større grad sykler, går eller tar bussen. Trafikktallene har blitt større enn normalt i Tønsbergområdet, og har økt 10 prosent på ett år. Luftforurensingen er høy.

Sannheten er at flertallet av partiene i Tønsberg har et overraskende stort fokus på å legge til rette for bil. Flertallet ønsker enda flere parkeringshus betalt av det offentlige, gratis parkering og gir dispensasjoner, slik at utbyggere i sentrum kan bygge flere parkeringsplasser enn våre egne kommunale regler tilsier. Flertallet ønsker å fjerne bomringen over lang tid. Gode sykkeltiltak har tidligere blitt satt på vent.

I bystyrets hverdag snakker alle varmt om kollektivtransport og sykkel, så lenge det er snakk om langsiktige planer – ikke vedtak som gjelder her og nå. Selvfølgelig skal det være plass til biler i Tønsberg. Men vi må få fokuset mer over på å gjøre det enkelt og trygt å sykle og et topp kollektivtilbud. Hvis bilen tar 10 minutter og bussen 20, skjønner jeg godt at folk tar bilen. Hvis sykkelen blir stjålet, og det er oppleves utrygt å sykle p.g.a. ufullstendig sykkelnett, skjønner jeg godt at folk tar bil. Bussen må være å foretrekke. Sykkel må være å foretrekke. Det er DER fokus i bystyresalen i større grad må være. Målet må være byvekstavtale.

Vi burde i større grad diskutert luftkvaliteten i byen, trygge sykkeltraseer, trygg sykkelparkering, bysykkel, walkability og planlegge barnehager og skoler der folk bor og lever, istedetfor den evinnelige diskusjonen om gratis parkering og «vi må ha flere parkeringshus» i bystyret.

Jeg mener Tønsberg må øke satsingen på å utbedre eksisterende sykkelveier og lappe hullene. Sykkelhotell må på plass, og bysykler kan ikke skyves på i budsjettet lenger, slik det har vært gjort i tre år. Vi behøver ikke å vente på Bypakke Tønsberg for å gjøre små grep og lokale satsinger. Gjør det enkelt å komme fram, og trygt å låse. Kommunen sparer penger hver gang en person sykler istedetfor å ta bil. Regnestykket er intrikat, og har med sparte helseutgifter og mindre forurensing å gjøre m.m. (10 prinsipper for helsefremmende stedsutvikling). Pengene kommunen «tjener» burde komme syklistene til gode. Det er bra for hele Tønsberg med tiltak som minsker luftforurensningen og bedrer folkehelsa. Bussen i Tønsberg må gå så ofte at du ikke behøver se på tabellen. Bussen må ha fordeler med egne felt, og jeg syntes det burde vært ekstremt billig og gratis i perioder. Det hadde vært gode virkemidler for å få folk til å ta mer buss. Det burde være shuttlebusser fra knutepunkter som Eik, Tolvsrød osv. direkte til sentrum og de store arbeidsplassene som sykehuset og Statens Park. Det må da være et marked for det?

Etter Tønsbergs Blads oppslag om økt trafikk har innleggene kommet som perler på en snor fra høyrefolk som er bekymret for bilene i påvente av alle våre fine planer. Igjen dette fokuset på bil. Senest Kjølners innlegg, en ode til bilen. «Vi må ha veier. Vi kommer til å kjøre bil i overskuelig fremtid.» Har Kjølner sett tallene for reisevaner? Når fire av ti reiser i Tønsberg-området er i en radius på tre kilometer, er det jo faktisk et potensial for at flere kan sykle, gå eller ta buss på de korte reisene. Men det må i større grad oppleves trygt og som en kvalitetsreise. Dette må vi politikere strekke oss mot. Tett biltrafikk med høy forurensing er IKKE idyll.

I mellomtiden venter Høyre på ny vei. Vi kunne i Ellen Lians og Rune Sørdalens innlegg lese at de stemte imot Aps forslag om gratis parkering for biler i sentrum – med begrunnelsen at det setter muligheter for byvekstavtale flere år tilbake. Det er jeg glad for at H også innser. Men det må sies at H fra talerstolen sa at de ikke kunne stemme for gratis parkering første timen nå, men at de kom tilbake med en NY sak – om gratis parkering i sentrum – med en ny vri! Og det rett etter at de foreslo å bygge enda et parkeringshus i sentrum – uten noen reduksjon i gateparkering. Jeg trodde ikke mine egne ører. Jeg håper virkelig H besinner seg, kveler ideen før den kommer skriftlig, og tenker mer helhetlig enn som så.

Kommunen har vedtatt å fjerne endel gateparkering. Dette blir kompensert med parkeringshus. Da er det merkelig at H ut av det blå fremmer forslag om enda et parkeringshus. Uten å fjerne ytterlige parkeringsplasser for gateparkering. Uten å legge fram en god begrunnelse for hvorfor. Vi er allerede enige om at vekst i trafikk skal tas med gange, sykkel og kollektive transportmidler. Nå må vi følge opp våre egne vedtak! Gå, sykle og ta buss når du kan, ta bil når du må. Det er ikke bare et fint motto. Det er en fin måte å leve på.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags