Mer om Siri Foyns inhabilitet

Av
DEL

LeserbrevDet er interessant å se hvordan Færder-politikerne, heri inkludert noen aktive fra Tjøme kommune, nå håndterer inhabilitetsreglene. Situasjonen er mildest talt problematisk, men la meg først repetere noen faktiske forhold i byggesaksskandalene i Tjøme kommune, som får konsekvenser for enkelte Tjøme-politikere i Færder kommunes hovedutvalg for kommunal- teknikk. I utgangspunktet er Siri Foyn (og enhver annen politiker) habil, med mindre det foreligger særegne forhold som kan utløse inhabilitet (se forvaltningsloven § 6 annet ledd).

BAKGRUNN: Hun var med på å vedta flere Tjøme-saker ulovlig. Likevel får hun ny tillit som byggesakspolitiker.

BAKGRUNN: Spiller habilitet ingen som helst rolle for Færder-politikerne?

Dette skal jeg ta opp litt senere. Så til byggesaksskandalene i Tjøme kommune, som i ettertid har blitt gransket av Økokrim og Færder kommune med henblikk på mulig korrupsjon og lovbrudd. Som medlem av hovedutvalget for plan og miljø i Tjøme kommune, har Siri Foyn vært med på å behandle en rekke byggesaker, mange av dem nå under etterforskning og gransking for lovbrudd. Fordi politikerne i dette hovedutvalget har vært medansvarlige for de behandlede byggesakene, blir de automatisk også trukket inn som ansvarlige for rådmannens vurderinger og saksbehandlernes kunnskapsmangel og feilbehandlinger.

Dette ansvaret topper seg på politisk nivå, i en myndighets- og maktstruktur. Her må jeg sitere Siri Foyn fra et oppslag i TB (4/4 2018), der hun imøtegår Færder-rådmannens ønske om nye fullmakter i behandlingen av de ulovlige byggesakene i Tjøme kommune. Her fastslår Siri Foyn (Ap) følgende: «Det er vi politikere som står ansvarlige for vedtakene som fattes. Det er vi som må ha hånda på rattet fra dag èn». Klarere kan det vel ikke sies om politikernes overordnede ansvar, men det stemmer ikke helt med hva som skjedde da byggesaksskandalen eksploderte på Tjøme. Da hadde hverken rådmannen eller politikerne noe ansvar. De var tause og helt usynlige, bare et par saksbehandlere måtte ta støyten.

Jeg har aldri sett større ansvarsfraskrivelse og politisk feighet i en kommunal krisesituasjon. Ansvarligheten fordampet på et blunk hos rådmann og politikere i hovedutvalget for plan og miljø, men slo ut i full blomst da Siri Foyn knapt et år senere uttalte seg til Tb om politikernes absolutte ansvarlighet. Det står ikke helt til troendes, og det er denne tidligere unnfallenhet i forhold til ansvar, som får habiliteten til Siri Foyn å slå sprekker, samt at hun nå sitter som medlem i hovedutvalget for kommunalteknikk og skal behandle lovstridige saker fra Tjøme kommune som hun selv har vært med på å vedta. Den gang uten å ta ansvar.

Det er denne betente situasjonen som utløser inhabilitet etter Forvaltningslovens § 6, annet ledd. Etter denne bestemmelsen kan en folkevalgt bli inhabil hvis det foreligger «særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten den folkevalgtes upartiskhet», dermed også allmennhetens tillit til den kommunale forvaltning. Denne upartiskheten blir særlig anskuelig i Siri Foyns tilfelle, når hun som medlem i hovedutvalget for kommunalteknikk i Færder kommune skal behandle de lovstridige og kriminaliserte saker som hun selv har bidratt til. I den prosessen er hun ikke uhildet i forhold til sine tidligere feilvurderinger, for uansett hva hun velger, så blir hun en part som utløser inhabilitet. Hadde hun vært medlem av et annet hovedutvalg, ville saken stilt seg helt annerledes.

Det er nok riktig, som både Færder-ordføreren og varaordføreren hevder, at Siri Foyn har lang erfaring og mye kunnskap fra kommunepolitikken på Tjøme, men hun drar også på andre og mer betente erfaringer fra den tiden, som kan bli en belastning når det gjelder den politiske styringen av Færder kommune. Politikerne er avhengig av innbyggernes tillit, de er folkets tjenere, og bør ikke trikse med vedtak og lovverk for å oppnå en eller annen fordel. Jeg har skrevet det før og nå skriver jeg det igjen: Siri Foyn bør plasseres i et annet hovedutvalg i kommunen. Hennes fartstid som byggesakspolitiker på Tjøme vitner ikke om den nødvendige kunnskap og dømmekraft.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags