Gå til sidens hovedinnhold

Er Vestfold Høyre prinsipielt motstander av folkeavstemninger?

Artikkelen er over 5 år gammel

Flere Høyre-folkevalgte lokalt uttrykker sin motvilje mot folkeavstemninger. Nå er det på tide at Vestfold Høyre klargjør: Er Vestfold Høyre prinsipielt mot folkeavstemninger?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Sist ute i rekka av folkeavstemningsmotstandere er Høyre-representanten Tove Riise Kværne. Hun viser til sine egne erfaringer, alle dokumentene hun har lest (og som hun ikke tror andre gidder å lese), og at vi har et representativt demokrati i Norge: Vi velger våre folkevalgte hvert fjerde år. Det får være nok demokrati, mener åpenbart Høyre-representanten.

LES OGSÅ: Folkeavstemning, hvor demokratisk er det?

Har Kværne tenkt dette grundig gjennom? Stikker motviljen i bunn og grunn i at folkeavstemming – fra en folkevalgts side – kan oppleves som risikosport? At folket ikke gjør som (flertallet av) de folkevalgte ikke ønsker? Altså ikke en prinsipiell motstand, men snarere temmelig opportunistisk?

EU-avstemningene var en enorm demokratisk mobilisering

Det er grunn til å spørre sånn. Eksemplet som motbeviser Kværnes og andre Høyre-folks standpunkter, er de to EU/EF-avstemningene vi har hatt i Norge. De har begge ganger (1972 og 1994) samlet rundt 90 prosent oppslutning. Det har vært en enorm demokratisk mobilisering.

Kunnskap er spredd, argumenter er utvikla, et enormt antall møter, aksjoner, seminarer osv. avholdt. Utredninger, rapporter og pamfletter spres i hundretusenvis. Det er folkeopplysning i n'te potens.

La meg ta et sidesprang til Frankrike 2005. EU-kommisjonen hadde lagt fram forslag til ny grunnlovstraktat for EU. Den vekte enorm interesse. En av bøkene om spørsmålet var bestselger det året. Den siste TV-debatten samla flere seere enn Champions League-finalen det året. Deltakelsen var langt større enn i ordinære valg. Folkeopplysning. Demokrati. Det hører med til historien at neisida vant. Der også.

Skal vi ikke ha folkeavstemning om EU-spørsmålet heller?

Mener Kværne at vi ikke lenger skal ha folkeavstemning i EU-spørsmålet? Det vil være et tilnærmet «revolusjonært» standpunkt, da det er full samstemmighet i det norske politiske miljøet at en beslutning om å avgi så mye suverenitet krever ei folkeavstemning. Spørsmålet går nå også til Vestfold Høyre, som bes klargjøre om partiet har tenkt å bli det første fylkesparti i Norge som inntar et slikt standpunkt?

Kværne besværer seg over folkeavstemninger om kommunesammenslåing, og viser til et enkeltstående eksempel om lav valgoppslutning. Hun kunne sett litt kortere, til Re, der 55 prosent av befolkningen deltok. Alle partier i Re – herunder Re Høyre – erklærte at resultatet av folkeavstemninga var representativt og gyldig. Underkjenner Kværne dette?

Ingen har, meg bekjent, ment at vi skal ha folkeavstemninger om alt mulig. Det nærmeste må vel våre Kværnes kamerater i Frp, som har programfesta folkeavstemninger om mye og mangt, men som ikke tør ta det i bruk når de tror de risikerer å tape..

Det handler om tap av suverenitet

Kommunesammenslåing handler nettopp om tap av suverenitet. Det er et verdispørsmål, og et overordna politisk spørsmål. Det er hevd for at det skal legges ut til folkeavstemning. Derfor gjøres det også, landet rundt. Det betyr at folkevalgte faktisk må ta sjansen på å spørre sitt eget folk.

Man har ingen garanti for at folket følger det man anbefaler. Det er folkestyre – styre av folket. Det burde omfavnes av folk som ønsker å bli valgt av det samme folket. Et folk de har full tillit til – ikke minst at de setter seg inn i alle partiprogrammer. når de skal velge sine representanter hvert fjerde år. Men som de har null tillit til dersom de skal svare ja eller nei til nedleggelse av egen kommune. Det henger ikke på greip.

Heming Olaussen

Kommentarer til denne saken