Kunnskap til få gir makt, kunnskap til mange gir frihet

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

For at samfunnet fortsatt skal kunne tilby våre velferdsordninger må alle med. Dette er problematisk når regjeringen setter skattekutt høyere enn arbeidsledigheten.

DEL

LeserbrevInngangen til arbeidsmarkedet har tilspisset seg. Samtidig ser vi at færre vet hva fagorganisasjoner kan gjøre for oss. Når vi går ut i arbeidslivet vet vi lite om våre rettigheter og plikter som arbeidstakere.

Et økende problem blant elever og lærlinger er fravær av kunnskap om hva en fagforening kan gjøre for oss unge. Spør du elever ved en videregående skole om hvilke plikter og rettigheter arbeidstakere har, får du sannsynligvis ingen stor oppklaring. Det er for lite undervisning om dette i skolen i dag.

Gjør din plikt, krev din rett

For i arbeidslivet har du rettigheter. Du har plikter. Du har rett til en arbeidskontrakt. Du har rett til minimum fire uker ferie i året, og du har rett til å være borte med full lønn hvis du er syk. Du har rett til lønn under opplæring. Denne kunnskapen om rettigheter og plikter krever AUF i Vestfold skal bli pensum i skolen.

Realiteten for mange unge i dag, er at de får en midlertidig ansettelse og dårligere arbeidsvilkår. Vi ser også en arbeidsledighet på sitt høyeste siden 1990-årene. Konsekvensene for unge i dag kan derfor bli store. Høy studiegjeld, vanskeligheter med å komme inn på boligmarkedet er bare enkelte eksempler på dette.

Regjeringen velger skattekutt til de rike og feriepenge-kutt til arbeidsledige. Nå har vi en arbeidsledighet på fem prosent, eller rettere sagt 140.000 arbeidsløse. Dette ser regjeringen bort fra, og skylder i hovedsak på oljeprisfallet for ledigheten. Realiteten er at ledigheten begynte å øke, allerede før prisfallet.

NYTT FAG: AUF i Vestfold støtter forslaget om et fellesfag i videregående opplæring som skal omhandle nettopp rettigheter og plikter i arbeidslivet, og hva LO (Gerd Kristiansen t.h.) og NHO (Kristin Skogen Lund) kan gjøre for deg som arbeidstaker.

NYTT FAG: AUF i Vestfold støtter forslaget om et fellesfag i videregående opplæring som skal omhandle nettopp rettigheter og plikter i arbeidslivet, og hva LO (Gerd Kristiansen t.h.) og NHO (Kristin Skogen Lund) kan gjøre for deg som arbeidstaker. Foto:

Det rødgrønne alternativet

I 2008 gjennomgikk Norge den verste økonomiske krisen siden 1930-tallet. Den daværende rødgrønne regjeringen iverksatte motkonjunkturpolitikk for å stimulere arbeidsmarkedet.

Dette innebar at regjeringen foretok blant annet satsing på rehabilitering av offentlige skoler. Dette ga håndverkere og bedrifter arbeid på kort sikt, og samtidig rom for å etablere langsiktige løsninger, for å sikre sysselsettingen og holde arbeidsledigheten nede. Resultatet ble at vi fikk den laveste ledigheten siden slutten av 1980- tallet.

Det er muligheter for å sikre sysselsettingen også i fremtiden. Det er eksempelvis 2000 hull i Nordsjøen etter oljeboring som må tettes igjen. Å iverksette dette arbeidet vil kunne gi viktig stimulering til sysselsetting av arbeidsledige fra oljesektoren.

AUF mener at vi må satse på utvikling av mer miljøvennlige løsninger. Å fortsette med forskningen på lagring av CO₂ er et annet eksempel, som kan skape nye muligheter for grønne arbeidsplasser i oljesektoren. AUF foreslår å sette deadline for forskningen til 2025, og har vi ikke konkrete resultater innen den tid skal gasskraftverkene nedlegges.

Unge i arbeid

LOs sommerpatrulje avdekker hver eneste sommer flere lovbrudd i arbeidslivet. Denne sommeren fant de lovbrudd på 1/3 av arbeidsplassene de besøkte. Dette er unge som tar sommerjobb for et møte med arbeidslivet.

AUF i Vestfold støtter forslaget om et fellesfag i videregående opplæring som skal omhandle nettopp rettigheter og plikter i arbeidslivet, og hva LO og NHO kan gjøre for deg som arbeidstaker. Dette er nå vedtatt som en del av AUFs arbeidslivsprogram.

LES OGSÅ: Tønsberg verst

Arbeiderbevegelsens gamle slagord er fortsatt aktuelt. Men for å gjøre sin plikt og kreve sin rett, trengs kunnskap om arbeidslivet. Med AUFs forslag skal dagens unge få kunnskap og bruk for det Arbeiderpartiet og LO har kjempet for i 130 år; et rettferdig arbeidsliv der alle skal med. For som Martin Tranmæl sa: «Kunnskap til få gir makt, kunnskap til mange gir frihet.»

Fabian Wahl Sandvold

Fabian Wahl Sandvold

Leder

Tønsberg og omegn AUF

Følg på: Facebook

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags