Ja til at domstolen må avgjøre om statsborgerskap skal tilbakekalles

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

I saken til den 30 år gamle afrikanske bioingeniøren Mahamud fikk vi mye kunnskap om at någjeldende regelverk for tilbakekallelse av statsborgerskap åpenbart gir urimelige utslag. At en person etter 17 år i Norge og som var godt integrert og i fast jobb, skal bli fratatt sitt statsborgerskap fra norske myndigheter, virker urimelig.

DEL

LeserbrevDen 20. januar forsvant også arbeidstillatelsen hans. Begrunnelsen er at han som 14-åring skal ha gitt uriktige opplysninger om hvilket land han er fra da han søkte asyl og seinere statsborgerskap i Norge.

Venstre mener det må legges mer vekt på tiden som er gått, som en del av en helhetsvurdering, når det gjelder muligheten til å få en ny oppholdstillatelse basert på riktig identitet. Det er derfor meget prisverdig at et stortingsflertall bestående av Venstre, KrF, SV Ap, Sp og MDG fikk igjennom et forslag i Stortinget der de ba regjeringen foreta en generell gjennomgang av adgangen til å tilbakekalle statsborgerskap og at tilbakekalling av statsborgerskap kun kan skje etter behandling i domstolen.

I dag avgjøres slike saker av saksbehandlere i Utlendingsdirektoratet (UDI). Frp advarte mot å gi jobben til domstolene, og forsvarte dagens ordning. Saken skal behandles i Stortinget våren 2017.

En overflytting av ansvaret for tilbakekallelser fra forvaltningen til domstolen vil være en seier for rettssikkerheten. I domstolene er det andre krav til åpenhet og bevisvurdering, og personen det gjelder får oppnevnt en forsvarer. Ikke minst er domstolprosessen en uavhengig prosess som ikke er politisk styrt. Domstolene er også bedre egnet til å avgjøre om tilbakekalling av statsborgerskap i enkeltsaker er i tråd med internasjonal lov og rett.

Takket være en årvåken presse og politikere med humanistiske verdier, kom saken til Mahamud fram i det offentlige rom. Det er viktig at et hvert lovverk må ha mulighet for å ta menneskelige hensyn. Lover og regler som Stortinget vedtar, må også tåle møtet med virkeligheten og skjevhetene. For Venstre er det slik at mennesker er viktigere enn systemer.

Karin S. Frøyd

Karin S. Frøyd

Vestfold Venstre, styremedlem

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags