Tønsberg Frp tar avstand fra rasistiske holdninger og ytringer, også om de skulle komme fra en av våre tillitsvalgte

FLYKTNINGER: Frp ville ta imot færre enn bystyrets flertall for å legge til rette for bedre integrering. Foto: Shutterstock

FLYKTNINGER: Frp ville ta imot færre enn bystyrets flertall for å legge til rette for bedre integrering. Foto: Shutterstock

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

I debatten om innvandring og flyktninger har det fremkommet uttalelser og holdninger fra enkeltpersoner som oppfattes som rasistiske. Det har også vært henvist til nettsteder som «Gates of Vienna» og andre referanser, som også benyttes av høyreekstreme og rasistiske miljøer. La meg være helt klar: Tønsberg Frp tar klart avstand fra slike uttalelser og slike nettsteder.

DEL

Meninger 

På bakgrunn av den senere tids offentlige debatt om innvandring og flyktninger ønsker undertegnede, på vegne av Tønsberg Frp, å klargjøre lokalpartiets standpunkt og holdninger i denne saken.

Frp ønsket færre flyktninger

Da Tønsberg kommune fikk anmodning om å ta imot et visst antall flyktninger, stemte Tønsberg Frps bystyregruppe for et lavere antall flyktninger enn det anmodningen fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) lød på, og som ble vedtatt av bystyrets flertall.

Dette begrunnes ikke motvilje mot flyktninger eller at vi ikke vil ta vår del av ansvaret for flyktningstrømmen. Vårt standpunkt, som for øvrig er et standpunkt vi har hatt i flere tiår, skyldes ene og alene at vi mener det antallet som flertallet vedtok er for høyt om man ønsker er best mulig integrering.

Vi vil drive skikkelig integrering

Vårt ønske er å drive et skikkelig integreringsarbeid, for derigjennom å gjøre flyktningene og asylsøkerne bedre i stand til å integrere seg samt å forberede seg til arbeidslivet. Det er etter vårt syn den beste politikken slik at vi legger til rette for at flest mulig kan bidra til samfunnet som fullverdige borgere.

Jeg vil igjen understreke at det ikke skyldes motvilje mot flyktninger/asylsøkere eller motvilje mot å ta vår del av ansvaret for flyktningstrømmen. Minner i den anledningen om at daværende integreringsminister, fra Frp, Solveig Horne, og regjeringens politikk, har sørget for at kommunene integrerer flere, enn tidligere regjeringer.

Nei til all rasisme

I debatten har det fremkommet uttalelser og holdninger fra enkeltpersoner som oppfattes som rasistiske. Det har også vært henvist til nettsteder som «Gates of Vienna» og andre referanser, som også benyttes av høyreekstreme og rasistiske miljøer. La meg være helt klar, Tønsberg Frp tar klart avstand fra slike uttalelser og slike nettsteder.

Siden det er, med bakgrunn i ovennevnte uttalelser, sådd tvil om Frp sine holdninger overfor flyktninger og det er falt en del uheldige uttalelser i kjølvannet av debatten om dette temaet, vil jeg på vegne av partiet understreke, at Tønsberg Frp tar avstand fra enhver form for rasisme og rasistiske holdninger og ytringer.

Dette gjelder alle slike ytringer, også om de, mot vår ønske, skulle komme fra et av våre medlemmer eller tillitsvalgte.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags