Arbeiderpartiet er ikke skolepartiet

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

En av de sakene som har vært viktig for meg i denne valgkampen er skole- og utdanningspolitikk. Det er mange grunner til det, for det første er jeg far til 2 små barn og naturligvis opptatt av dette tema. Grunnutdanningen er grunnsteinene i deres videre utdanning og grunnskolen er hvor disse steinene blir lagt.

DEL

Leserbrev 

For det andre er jeg lærer på Høgskolen i Sørøst Norge, som tar imot elever som går ut av videregående skole. Dessverre opplever vi at mange av disse elevene sliter med realfag, blant annet matte og fysikk. Derfor tok jeg en titt på programmene til de forskjellige partiene, og det var ikke overraskende at alle partiene la stor vekt på utdanning i deres program.

Det som imidlertid overrasket og bekymret meg er en viktig del av Arbeiderpartiets program som tar for seg innsatsen rettet mot de yngste barna. For det første vil de innføre lese-, skrive- og regnegaranti etter 2. trinn, her snakker vi om barn på 6 og 7 år. Jeg ser ikke for meg hvordan en slik garanti kan opprettholdes uten å legge et press på skolene og tvinge de minste barna til en ekstra innsats i denne alderen. Når man snakker om garanti, må man innfri, dette vil da skape utfordringer for skolene.

Deretter vil de innføre en ny garanti etter deres første garanti, der elever under et definert minstenivå i lesing og regning får et tilrettelagt tilbud om intensivopplæring og annen oppfølging. En seks eller sjuåring som går i 2. årstrinn skal gjennom en intensivopplæring i en alder de skal behandles forsiktig? Skal en sjuåring gjennom lange dager med lesing og skriving? Hva om denne intensivopplæringen ikke har positive resultater.

Jeg synes Arbeiderpartiet burde være mer forsiktig i tilnærmingen til skolebarn i en alder med stor variasjon i modenhet. For Høyres del, vil de vente til 4. klasse noe som er mer fornuftig. Det å innføre en garanti for en annen garanti virker som et desperat forsøk fra Arbeiderpartiet for å fremstå som skolepartiet i Norge.

Dessverre må jeg skuffe dem, denne tittelen har Høyre fortjent for lengst. Arbeiderpartiet har sittet på nøkkelen til kunnskapsdepartementet i tre perioder siden 2001 og har overlatt den SV hver gang. De gangene de borgerlige har regjert, har Høyre hatt ansvaret for departementet. Dette reflekterer prioriteringene til Arbeiderpartiet og Høyre når det gjelder skole.
 

Sist SV hadde ansvaret for dette departementet, byttet de fire ministre og delte det i to mindre departement etter sterk kritikk av daværende minister Øystein Djupedal i 2007. Resultatet ble Department for høyere utdanning og forskning og et for barnehager og skoler. Etter en retrett to år senere, ble disse slått sammen igjen da Kristin Halvorsen overtok.

Denne måten å styre et departement på er veldig uheldig med hensyn på satsinger og kontinuitet. Dette gjelder særlig skole og utdanning som ofte er et langsiktig prosjekt hvor man høster resultater mange år senere. Resultatet av deres arbeid kan vi se i dag, en norsk skole som sliter med realfag, i mange tilfeller svake lærere uten faglig fordypning.

I 2015 fikk 25 prosent av elevene som gikk ut av 10. klasse, laveste eller neste laveste standpunktkarakter i matematikk. Over 40 prosent av avgangselevene som ble trukket ut til matematikkeksamen fikk karakteren 1 eller 2.

Hvis man ser nærmere på Høyres skolepolitikk og regjeringens innsats for skolene, har det allerede gitt gode resultater. Torbjørn Røe Isaksen som kunnskapsminister har vært tydelig og klar i sine mål og ønsker og har vist stor gjennomføringsevne. Fraværet i VGS har falt med 40 prosent, mange lærere har fått eller er i gang med etterutdanning og fordypning og en stor omorganisering og effektivisering i høyere utdanningssektoren er gjennomført. Satsing på skole og utdanning trenger målrettet arbeid og kontinuitet, noe skolepartiet Høyre kan garantere.

La oss sikre Norge en god skole og en høyere utdanning med høy kvalitet, Stem Høyre.      

Mehdi Azadmehr

Førsteamanuensis ved Høgskolen i Sørøst Norge

Horten

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags