Kort fortalt er den ene misfornøyd med den andre, og har blokkert sin private FB-side for ham. Dermed kan ikke den andre se hans innlegg på den offentlige debattsiden som er opprettet i anledning Færder-valget. Det liker den andre dårlig.

Når Tønsbergs Blad i dag løfter konflikten, skyldes ikke det etter min oppfatning agurktiden vi befinner oss i. Tvert imot er det et viktig tema mediehuset setter på dagsordenen: Lokalpolitikerens rolleforståelse. Når kan vedkommende ventes å være privat, og når trer politikeren inn i det offentlige rom med de krav som stilles til det?

1. Enhver kan, folkevalgt eller ikke, blokkere hvem man vil fra sin personlige FB-side. Men å tro at siden er privat, er som å tro på julenissen. FB er i dag en av de viktigste nyhetskildene for mediene og andre som følger med i samfunnsdebatten. Dermed er en utestengelse en handling lokalpolitikeren bør tenke nøye over klokskapen av. Tastetrykket kan komme tilbake som en boomerang, hvis det er av offentlig interesse.

2. En lokalpolitiker kan melde seg inn i hvilken FB-gruppe man ønsker. Et personlig valg, men det er ikke privat. Og vedkommende bør kunne stå inne for valget om offentlighetens søkelyset skulle flomme over det. Om vedkommende deltar i debatten eller ikke, er uvesentlig.

3. En lokalpolitiker bestemmer selv om vedkommende ønsker å delta i debatten i gruppen, som f.eks. kommunevalggruppa for Færder. Men i denne gruppa er ikke lenger lokalpolitikeren en privat person. Her er vedkommende en offentlig person og representant for sitt parti. Her kan ikke lokalpolitikeren bestemme hvem som skal få se vedkommendes innlegg eller ikke. Her kan ikke vedkommende dra med seg inn personlige blokkeringer av f.eks. politiske motstandere. Rett og slett fordi vedkommende frivillig har meldt seg inn i en offentlig gruppe hvor det er administrator som har ansvaret for hvem som skal blokkeres eller ikke. Hvis lokalpolitikeren allikevel gjør dette, viser det et grunnleggende fravær av rolleforståelse.

4. Når lokalpolitikeren, som på den aktuelle FB-siden, opptrer via en mellommann, blir medlemskapet på siden en ren vits. Og den forakten for et seriøst offentlig ordskifte som på denne FB-siden, bør ingen lokalpolitikere vise.

Hvorfor ikke bare melde seg ut?