Er dette en hån mot frivilligheten?

DYRT: Rådmannen skal forhandle med frivillige organisasjoner om å overta drift, forvaltning og vedlikehold av den gamle skolen. Det kan bli kostbart. Foto: Anne Charlotte Schjøll

DYRT: Rådmannen skal forhandle med frivillige organisasjoner om å overta drift, forvaltning og vedlikehold av den gamle skolen. Det kan bli kostbart. Foto: Anne Charlotte Schjøll

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

I Tønsberg kommune vil det politiske flertallet ta vare på gammel trehusbebyggelse i byen – det er revet nok allerede. Hvor er metningspunktet for rivning av gamle og verneverdige trehus for Nøtterøy kommune?

DEL

Meninger 

«Vi inviterer frivillige organisasjoner til å fremme interesse og innspill i forbindelse med bruk av den gamle hovedbygningen på Grindløkken.» Dette sto å lese lille julaften 2016 på Nøtterøy kommunes hjemmeside, men var også sendt 22.12. til alle frivillige organisasjoner og lag representert på en liste kommunen har i sine registre. I utgangspunktet lød dette som en gavepakke til frivilligheten. Det var helt til vi leste hva kravene er for å kunne ta imot denne «gavepakken»:

Useriøst kort frist

«Nøtterøy kommune har gjennom vedtak i formannskapet (FS 16/134) besluttet at hovedbygning med tilhørende bygning H570 skal utredes som følger: Rådmannen gis fullmakt til å fremforhandle avtale med frivillige organisasjoner mht. mulighet for å overta drift, forvaltning og vedlikehold av bygget (BKT med tilhørende bygning H570). Avtalen må inneholde plan for finansiering for oppgradering av etterslep, tilbakeføring til opprinnelig uttrykk, tilpasning til ny bruk, samt plan for løpende drift og vedlikehold inkludert forsikring med videre. Det settes en frist for å melde sin interesse til 6. februar 2017.»

LES OGSÅ (+): Skolene legges ned og erstattes av boliger

For det første: Det må da være feil dato for fristen? Skal det være 6. februar 2018 i stedet? For i Rådmannens innstilling står det i punkt 3: «Dersom det, innen 18 måneder fra dette vedtak (23.11.2016), ikke har vist seg å være mulig å fremforhandle slik avtale som nevnt i pkt. 3.1, selges BKT med tilhørende bygning H570 på det åpne marked.»

LES OGSÅ: Nei, Nøtterøy kommune er ikke flink til å bevare

Mener kommunens politiske og administrative ledelse at det er realistisk å tro at frivillige organisasjoner kan snu seg så fort? Flere hadde ikke engang åpnet posten i juleferien og en god stund etter dette, ei heller hatt mulighet til å kalle inn til «krisemøte» på så kort varsel. Dette er da ikke noe som kan avgjøres i all hast, eller er det nettopp det som var meningen at ingen skulle klare?

LES OGSÅ: Her kan det bli både korpsmusikk og sang

Hvordan skal frivillige kunne skaffe pengene?

For det andre: Vurderinger forut for vedtaket beskriver økonomiske utfordringer ved de kostnadsbærende tiltakene og andre tiltak som må gjennomføres før brukstillatelse kan gis. Blant annet kan det se ut som om krav til tiltak som å tilbakeføre bygget til opprinnelig uttrykk, i utgangspunktet var avhengig av ny bruk/bruksendring og dermed avhengig av ny eiers ambisjon for bygget.

I invitasjonen derimot er det et bastant krav om at det skal tilbakeføres til opprinnelig uttrykk og i tillegg skal frivilligheten bekoste etterslepet som kommunen har unnlatt å gjøre over flere år. Altså med betydelige økonomiske konsekvenser. Som defrivillige organisasjoner skal ha muligheter til å klare å betjene? Vi snakker om organisasjoner og lag som må ha god hjelp fra vaffelsalg, loddsalg og loppemarkeder og søke støtte fra kommunen og andre for å klare å gjøre «arbeid verdt 72 milliarder i året.» ref. Tønsbergs Blad 21.1.2017.

«Rådmannen kan ikke se at kommunen selv skulle ha behov for bygget i fremtiden.»

Hvordan kan man si det?

Rådmannen kunne fått hjelp til å se mulighetene

Kanskje ville en invitasjon til en «Tankesmie» rundt bruken av Grindløkken skole med fløyene gjort at det ville kommet mange innspill til kommunen som kunne hjulpet Rådmannen til å se mulighetene. Nye Færder kommune vil snakke om frivilligheten og inviterer lag og foreninger til dialogkonferanse 26.01.om samarbeidet mellom frivilligheten og kommunene. «En aktiv frivillig sektor er av grunnleggende betydning for et inkluderende og levende lokalsamfunn, skriver Nøtterøy og Tjøme kommune i en pressemelding.

Det er ikke for sent å snu, men igjen er spørsmålet om det ikke er det som er meningen – at det skal være for sent. Kommunen kan toe sine hender – den har gitt dem som var interessert i å få til et aktivitetshus muligheten – men til hvilken pris?

Hannemor Skøyen Grue, Henning Rostad, Tine Omre

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags