I nabokommunen går det en kule i varmt i debatten om ordførermakta. Arbeiderpartiets Hilde Hoff Håkonsen påpeker at det aldri har vært en kvinnelig ordfører i Stokke, Andebu eller Sandefjord og ytrer ønsket om å endre på det. Dette er mer kontroversielt enn hva jeg først antok.

For å påpeke at det aldri, siden formannsskapsdistriktenes opprettelse i 1837, har vært noe annet enn godt voksne menn ved kommunens viktigste rolle - det er billig retorikk, hvis du spør Unge Høyre. Om du spør Senterpartiet så svarer de at det er et skudd i baugen å velge en kvinne til ordfører på bakgrunn av kjønn og ikke kvalifikasjon.

 

Raushet kommer ikke av seg selv

Jeg er i utgangspunktet ikke så uenig med sistnevnte, men jeg kjøper ikke premisset deres om at det ikke finnes eller har fantes kvalifiserte kvinner. Vi vet at demokratiet har en tendens til å styrke personer lik en selv. Når utgangspunktet da starter med at velstående menn som eier eiendom skal få velge representanter, slik det var i 1837, vil man kunne oppleve en effekt av at disse velges og gjenvelges.

Lokaldemokratiet er bygget på raushet, åpenhet og tillit, men det er ikke særlig raust om maktpersoner ikke er tillitsbyggende eller åpne for nye synspunkt eller nye grupper og deres plass i demokratiet. Raushet, åpenhet og tillit kommer ikke av seg selv. Vi må stadig utvide demokratiet, og det må vi kjempe for.

Tønsberg, Sem og Re er tre andre eksempler på kommuner som aldri har hatt kvinnelig ordfører. Riktignok har Re kun hatt én ordfører (Thorvald Hillestad), mens både Ramnes og Våle har hatt en kvinnelig ordfører hver, før sammenslåinga. Jeg mener ikke det er problematisk fordi jeg synes kjønnsorganet har mye å si. Jeg mener det er problematisk fordi det viser at kvinner ennå ikke er en naturlig eller stor del av vårt demokrati.

 

Alder og kjønn har noe å si

Kun 38% av kommunestyrerepresentanter landet over er kvinner. Det er for lavt og jeg er glad Tønsberg tok sitt ansvar ved å velge 51,2% kvinnelig bystyrerepresentanter - altså 20 kvinner og 19 menn. Samtidig var den yngste representanten så ung som loven tillater og den eldste var en god representant for eldres behov i kommunen.

Alder, kjønn og sosioøkonomisk bakgrunn representert i kommunestyret har noe å si for demokratiet vårt. Alle møter vi ulike utfordringer og alle representerer vi en ulik historie. Å satse på kvinner, unge og eldre er ikke billig Arbeiderparti-retorikk, slik Unge Høyres representant mener - det er forsøk på en aktiv utvidelse av demokratiet.

Derfor er jeg glad Tønsberg igjen går i front. Både Høyres ordførerkandidat Lise Lorentzen Mandal og Arbeiderpartiets ordførerkandidat Anne Rygh Pedersen er dyktige og kompetente kvinner, som begge vil kunne bli gode ordførere. De har det vært mange av i Tønsberg gjennom tidene - akkurat som i Sandefjord. Nå er det på tide at de overtar maktens verv. Ikke fordi de er kvinner, men det er jaggu på tide at en dyktig kvinne kommer på banen. Demokratiet er til for alle, og da må alle med.

Les også

Er du flink dame er du syk og blir kalt pike