Vestfold trenger ikke flere eneboliger på dyrkbar mark

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Alle partiene er enige i at matjorda vår må bevares slik at vi kan dyrke mat også i framtida. I den praktiske politikken ser vi likevel at det er andre interesser som får råde, og matjorda blir raskt nedprioritert.

DEL

Meninger 

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) gir rammene for arealbruk i Vestfold fram til 2040. I noen tilfeller går RPBA ut fra at samfunnsnytten er større ved å bygge ned matjord enn ved å verne den, men den sier også at disse områdene bør spares til slutt nettopp fordi matjord har en så høy verdi for samfunnet i framtida.

I forbindelse med Vestfold fylkeskommunes revisjonen av RPBA, kommer det fram at kommunene hittil har tatt inn 800 dekar dyrka jord i sine kommuneplaner. Dette arealet utgjør 39 prosent av all jord som er forhåndsavklart i RPBA. Dette er galskap. På tre år har altså kommunene tatt inn nesten halvparten av arealet som skulle vare til 2040. Når RPBA angir at dyrket og dyrkbar jord skal tas til slutt i perioden blir det ekstra ille. Bildet forsterkes ytterligere når befolkningsveksten tilsier at behovet for boliger blir 20 000 lavere enn antatt. 

Intensjonen bak RPBA er å sikre en bærekraftig arealpolitikk, men det ser nå ut som den heller blir brukt som en velsignelse for å ta inn jord i kommuneplanene.

MDGs mål er å stoppe nedbyggingen av matjord, og vi vil at politikerne skal tenke seg om. Derfor foreslår MDG at det tas pause i bruk av dyrket og dyrkbar jord i alle kommuneplaner i Vestfold. Denne pausen må vare i minst seks år, inntil man får oversikt over behovet og har utnyttet de reservearealene som finnes i Vestfold, særlig i sentrum av byene. I samme perioden vil vi også få avklart hvor mye jord som vil gå med til bygging av ny jernbane i Vestfold.

MDG foreslår også at ubenyttet jord i dagens kommuneplaner skal tilbakeføres til LNF dersom den ikke blir bebygd innen 8 år.

Bærekraftig arealpolitikk dreier seg om å bruke areal mest mulig effektivt. Noe av grunnen til at RPBA ikke fungerer slik den er tenkt, er at Vestfold fremdeles tviholder på eneboligene når det skal bygges. Satsing på leiligheter gir en mer bærekraftig arealpolitikk: Vestfold har nok eneboliger og mange av disse vil bli ledige når nye leilighetene kommer på markedet. MDG foreslår derfor at det i fremtidige kommuneplaner hovedsakelig satses på leiligheter. I tillegg til mindre bruk areal har dette meget positive effekter knyttet til delingsordninger for bil, sykkel, utstyr og gjesterom.

Ta vare på matjorda for fremtidige generasjoner. 

Harald Moskvil

Harald Moskvil, 1. Stortingskandidat for MDG Vestfold

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags