Det bør bli en kommunal oppgave å hjelpe eldre til å mestre den digitale hverdagen

BÅDE OG: De digitale løsningene gjør livet lettere å leve for alle som behersker dem. Men det blir vanskeligere – og dyrere – for alle som ikke gjør det. Foto: Shutterstock

BÅDE OG: De digitale løsningene gjør livet lettere å leve for alle som behersker dem. Men det blir vanskeligere – og dyrere – for alle som ikke gjør det. Foto: Shutterstock

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

En av fem nordmenn, vesentlig eldre mennesker, henger ikke med i vår digitale hverdag! Digitaliseringen av Norge er faktisk i ferd med å skape et nytt utenforskap med mennesker som ikke ser seg i stand til å navigere i nettbanken, kontrollere selvangivelsen eller sjekke egen pensjon etter at tjenestene ble digitalisert.

DEL

Meninger 

Noen av oss (3 prosent av alle mellom 9 og 79 år) har ikke engang tilgang til internett!

For å tvinge oss alle over på digitale løsninger, koster det nå dyrt å ta ut kontanter fra egen konto. Og ingen som ikke må, går i banken for å betale en papirfaktura som i utgangspunktet er gebyrbelagt. Statseide Posten har hevet gebyrene for kontantutbetalinger så heftig at landpostbudene har mistet en viktig sosial funksjon i Distrikts-Norge.

Mer og mer digitalt

Men verst er det selvsagt at det offentlige går foran og i praksis hindrer en stor del av befolkningen innsyn i egne pensjons- og skatteforhold. Ennå er det mulig å skaffe seg en konsert- eller kinobillett via telefon. Og det finnes fortsatt reisebyråer som kan hjelpe dem som ikke evner å bestille sine reiser på nett. Men det varer neppe i all framtid.

LES OGSÅ: La oss få beholde slippen!

Etter hvert som område etter område digitaliseres uten at det etableres gode alternative ordninger, tar dette form av aldersdiskriminering – ikke fordi det bare rammer eldre mennesker, men fordi det først og fremst er mennesker i godt voksen alder som ikke henger med i den digitale utviklingen. Og sant nok: De digitale løsningene gjør livet lettere å leve for alle som behersker dem. Men det blir vanskeligere – og dyrere – for alle som ikke gjør det.

De eldste sliter mest

Nå skal jeg for all del skyte inn at også seniorene i økende grad benytter nettbank og sosiale medier. Men i aldersgruppen mellom 65 og 74 år er det fortsatt 22 prosent som ikke bruker nettbank og en av fire som ikke leser aviser på nett. Og det digitale utenforskapet øker med alder.

LES OGSÅ:  Vi netthandler døgnet rundt

Mens over 80 prosent av befolkningen mellom 16 og 79 år sier at de har hatt en eller annen form for kontakt med offentlige myndigheter over internett i løpet av de siste 12 månedene, er det under 40 prosent i aldersgruppen 75 til 79 år som har hatt tilsvarende kontakt i samme periode (iflg. SSB).

Så er det noen som hevder at det digitale utenforskapet er et overgangsproblem og at nye generasjoner, som er vant med og kan bruke digitale hjelpemidler, ikke vil oppleve digitaliseringen av samfunnet som noe problem. Og det er mulig det – uten at det reduserer problemets omfang eller konsekvenser for dagens eldre. Dessuten går den digitale utviklingen så fort at også nye generasjoner kan få mer enn nok med å henge med.

Det går altså ikke over med det første. Tvert om; det digitale samfunnet er en realitet. Det er ingen vei tilbake. Datasikkerheten blir stadig bedre. Mobiltelefonene, PC-ene og nettbrettene vil helt sikkert bli bedre, mer sofistikerte og avanserte i framtida. Men samtidig blir de mer krevende å operere, uten at det dermed kreves at vi alle skal være datanerder. Men det er langt derfra til den femtedelen av befolkningen som i dag ikke klarer å håndtere nettbanken, Vips eller andre betalingsløsninger eller som ikke er i stand til å skaffe seg den informasjon de trenger for å kunne fungere i dagens samfunn.

En ny og viktig kommunal oppgave

Hva gjør vi så med det som for mange er et voksende samfunnsproblem og en årsak til utenforskap?

LES OGSÅ: Nær halvparten av alle over 80 år på nett

Pensjonistorganisasjonene har prisverdig nok sørget for en gryende politisk oppmerksomhet om det digitale utenforskapet. Vi har fått datakurs for eldre og noen steder er det ordninger der ungdomsskoleelever hjelper eldre inn i dataverden. Og det er bra.

LES OGSÅ:  Dårlig gebyrpolitikk, nå må dere skjerpe dere i DNB

Færder Arbeiderparti vil nå ta et skritt videre: Vi vil ta initiativ til et kommunalt servicetorg der alle som trenger hjelp i nettbanken, som ikke finner ut av egne pensjonsrettigheter, som ikke finner ut av sine skattemessige forhold eller som rett og slett vil søke informasjon på nettet, kan få hjelp, støtte, rådgivning eller opplæring. Her vil vi trekke veksler på frivilligheten, pensjonistorganisasjonene og andre som kan bidra i kampen mot det digitale utenforskapet.

Og husk: Alle skal med!

Jon Sanness Andersen

ordførerkandidat for Færder Arbeiderparti

Steinar Gullvåg

kommunestyrerepresentant, Færder Arbeiderparti

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags