«Den som vet hvordan lover og pølser blir laget, får aldri mer en rolig natts søvn» sa den tyske kansleren Otto von Bismarck. Livet på Stortinget er ikke helt som folk tror, og mitt siste ønske med denne artikkelen er å ta fra deg nattesøvnen. Jeg håper likevel du vil bli med på innsiden av Stortinget.

Det var veldig rart å stå på stortingets talerstol og holde et innlegg da det kun var en statsråd og tre stortingsrepresentanter i salen. Det var nesten så jeg kunne åpnet innlegget med «President, dette blir mellom oss…».

Når debatten pågår i salen, er resultatet allerede gitt, i hvert fall for de aller fleste sakene. Vi vet hvilke partier som kommer til å stemme for eller i mot, noe nettavisene kan fortelle før debatten begynner. Stortingssalen er ikke noe politisk verksted hvor de store ideene skapes og utvikles. Det er likevel viktig å uttrykke partienes synspunkter i salen, ikke minst for alle dem som er opptatt av sakene som behandles.

Les også

Hun forteller at hun har vært ruset og prostituert fra hun var 12 år. Og sier det er synd politiet ikke lenger skremmer folk.

 

En stor del av uka går med til å lese mailer, snakke med folk og høre på hva de er opptatt av. Det er svært mange innbyggere og interessegrupper som ønsker å møte en stortingsrepresentant for å påvirke oss. Møtene og samtalene er lærerike og nyttige. I tillegg skal vi lese sakspapirer og være med på å utvikle saker som skal behandles i Stortinget.

Arbeidspresset er så stort at det ikke er mulig å sitte i salen når alle sakene diskuteres. Derfor er det få representanter i salen når debattene pågår. Vanligvis er det kun representantene som tilhører den komiteen som har ansvar for saken, som deltar i debattene. Det er bare statsrådene som har ansvar for temaet som diskuteres som er til stede i salen.

Som nyvalgt representant hadde jeg en forventning til å bli involvert i alle sakene Stortinget behandler, men det er ikke mulig. Hvor mange saker vi har behandlet det siste året vet jeg ikke, men vi har votert over ca 2500 forslag.1

Les også

Blir inntekten fra taxfreesalget borte, vil det spøke for rutetilbudet ved mange flyplasser

 

Stortingsrepresentantene er fordelt på 12 komiteer, og det er kun sakene komiteen arbeider med som representanten får fullt innsyn i. Arbeidet internt i komiteen er unntatt offentligheten helt til en sak blir avgitt. Jeg har innsyn i alt som skjer i helse- og omsorgskomiteen, men får ikke tilgang til de andre komiteene. Dette er veldig uvant for en som er drillet på kravene om offentlighet og åpenhet i kommunepolitikken.

Det viktigste møtet jeg deltar i foregår hver onsdag mellom 1330 og 1500. Vi er syv representanter fra Høyre, Venstre og Frp som møter de to statsrådene og de tre statssekretærene som hører til Helse- og omsorgsdepartementet. I disse møtene diskuterer vi aktuelle saker og saker som enda ikke er kjent. Tonen i møtet er åpen og inkluderende. Her påvirker vi regjeringen og deres arbeid direkte.

Hver onsdag klokken 15 har Høyre gruppemøte. Her får vi en orientering om alle sakene som skal til behandling, og her blir alle sakene diskutert.

Når dagens debatter er avsluttet, ringes det inn til votering. I salen står innpiskerne fra de ulike partiene og noterer seg hvilke representanter som er til stede. Møtepress, intervjuer på direkten i radio og TV, reiser og andre gjøremål fører til at det vanligvis er ca 100 representanter i salen når det skal voteres. Innpiskerne blir enige om hvor mange som får delta fra hvert parti. En og annen representant blir bedt om å gå ut slik at maktbalansen opprettholdes.

Dette har vært et svært lærerikt og spennende år. Helse- og omsorgskomiteen, som jeg er medlem av, har saker som spenner over et stort fagfelt. Jeg er ydmyk for ansvaret, og ser frem til å representere Vestfold de neste tre årene av valgperioden.