Vestfold med plass til unge, lavtlønte og vanlig folk

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Høy tillit, små forskjeller, og trygghet for jobb og bolig er noe av det mest verdifulle i det norske samfunnet. Den blåblå regjeringens politikk for økte forskjeller, nymoralisme, og blinde tro på globale markedskrefter svekker både tryggheten og velferdsstaten.

DEL

LeserbrevForskjellene har økt kraftig i Vestfold under den blåblå regjeringen. En skattepolitikk med store lettelser til superrike, økt privatisering, sosial dumping og kutt i støtten til uføre og pensjonister skaper ulikhet. En markedsstyrt boligpolitikk fører til spekulasjon og vanvittige priser. Unge, enslige og lavtlønte stenges ute. De blir overlatt til et utleiemarked, med stive priser, og liten trygghet. Barna deres betaler en høy pris: Sårbare barn må flytte og bytte skole og barnehager flere ganger i sin oppvekst.

Flere ledige

Arbeidsledigheten øker og lønna går ned. Arbeidsmiljøloven er svekket, og flere får kun midlertidige jobber. EØS fører til mer innleie og billig arbeidskraft fra Øst-Europa. Sosial dumping, lavere lønninger, og at norske seriøse firmaer blir utkonkurrert er resultatet. Privatiseringen sender også regningen for det lave anbudet til folkene på gulvet.

Helse og omsorgsarbeidere, sykepleiere, konduktører i NSB, og miljøterapeuter i barnevernet får lavere lønn og dårligere pensjon. Konsulenter, sjefer og eiere tar ut fete lønninger og utenlandske selskaper stikker av med våre skattepenger. Når målet er fortjeneste, taper også brukeren. Barnevernsbarn fra Vestfold blir sendt over hele landet med få muligheter til holde kontakt med venner, slekt eller skolen sin. Bestemor settes ut på anbud og overlates til stoppeklokkeomsorg.

NEDGANG: Helse- og omsorgsarbeidere erblant dem som får lavere lønn og dårligere pensjon.

NEDGANG: Helse- og omsorgsarbeidere erblant dem som får lavere lønn og dårligere pensjon. Foto:

Barnefattigdommen øker og ungdommer sliter. Skam over å ikke lykkes, stress, depresjoner og frafall fra skole og arbeidsliv er et resultat av et kaldt konkurransesamfunn. Det handler ikke om at unge fester, ligger på sofaen og Naver som Frp foraktfullt hevder.

Smalt kunnskapssyn

Regjeringa forsøker å styre skolen gjennom målinger, karakterer og timetelling. Innholdet i den generelle delen av læreplanverket og opplæringa i demokratiforståelse, medmenneskelighet, og sosial kompetanse, som er grunnlaget for den norske modellen er på vei ut. I Lærerutdanninga taper pedagogikk, klasseledelse og gruppepsykologi for et smalt kunnskapssyn. Kravet er å være sporty, pen, skoleflink og populær. De blåblå har skapt et kaldere samfunn, en trangere skole, og vi har for få lærere til å se hver enkelt unge.

Vestfold SV vil ta kampen mot denne utviklinga. Vi vil i neste stortingsperiode:

●Ha ny sosial boligpolitikk, som skattlegger boligspekulasjon, statlig og kommunalt ansvar for å bygge boliger til unge og folk flest, eie til leie og flere kommunale utleieboliger.

●Si nei til privatisering og konkurranseutsetting. Det er lavtlønte som tar regninga i form av dårligere lønn og pensjon, og fokuset blir på profitt ikke bedre tjenester.

●Skape nye grønne arbeidsplasser, og bekjempe sosial dumping.

●Nei til EØS-avtalen, som undergraver lønn og faglige rettigheter. Styrkning av arbeidsmiljøloven.

●Øke barnetrygden, barnetillegget i uføretrygden, og senke prisen på fellesskapets tilbud til barn og unge.

●Flere lærere, færre ikke-pedagogisk begrunnede målinger, mer vekt på praktisk læring og et bredt kunnskapssyn i skolen.

Høyresida sprer frykt og forakt for innvandrere, fattige, arbeidsledige og uføre. SV vil #takampen mot disse holdningene. Vi skaper ikke et godt samfunn og gode menneskeliv om alle skal være sin egen lykkes smed. Vi vil skape et romslig, inkluderende Norge og Vestfold hvor alle har muligheten til trygghet, jobb og bolig! #takampen for et varmt samfunn og stem SV 11. september!

Olav Sanness Vika og Grete Wold

Leder Vestfold SV, bystermedlem i Tønsberg hhv 2. kandidat til stortiget fra Vestold

Husøy

Følg på: www.sv.no/vestfold/, Facebook

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags