Gå til sidens hovedinnhold

Er du en kommende kommunepolitiker?

Artikkelen er over 3 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Nå starter rekrutteringen av folk til lokalpolitikken for valget neste høst. Det å være politiker virker kanskje litt fremmed, men det dreier seg kort og godt om styring og utvikling av tjenester i kommunen. Politikerne skal representere alle; kvinner og menn, unge og eldre, ulik etnisk opprinnelse, alle deler av kommunen, forskjellig utdanning og yrker. Det er derfor bra at vi har politikere med mange forskjellige typer bakgrunn.

Ett forbehold tillater jeg meg. Det er etter min mening en dårlig idé å ville delta i politisk arbeid med den hensikt å få gjennomført en særinteresse eller kun for å ivareta en konkret interessegruppe. Det er flott at folk er engasjerte og snakker varmt om sine interesser, men i det politiske arbeidet er det viktig at vi også har interesse for samfunnsutviklingen generelt.

Ideologien er viktigst

Det er selvsagt viktig å finne et parti hvor ideologi og valgprogram passer best mulig med dine meninger. Jeg mener at ideologi er viktigst. Ideologien er partienes sjel og endres ikke fra valg til valg. Når vi leser partienes valgprogram så ser vi at alle partier ønsker en trygg barnehage, god skole og omsorg når vi trenger det. Det er også her kommunene bruker mest penger. Forskjeller mellom partiene er større innenfor andre politikkområder. I partienes ideologi finner vi informasjon om hvordan partiene vil oppnå alle gode målsettinger. I det ideologiske fundamentet til partiene finner vi også noen tanker om hvordan vi skal få penger nok til å kunne ha den skolen vi ønsker, den omsorgen som er nødvendig og alle andre gode formål.

Det offentliges inntekter er for det meste skatter og avgifter fra personer og bedrifter. Det er store forskjeller mellom de politiske partiene når det gjelder hva de mener at næringslivet skal betale av skatt. Dette må ses i sammenheng med bedriftenes evne til utvikling og å skape nye arbeidsplasser. De fleste skatter og avgifter blir vedtatt av Stortinget, så det er først og fremst praktisk tilrettelegging for næringsvirksomhet som vi kan påvirke i kommunestyre og fylkesting.

Les også

Tror på rent bord for Høyre i Vestfold

 

Konkurranse om innflytelse

En god begynnelse for politisk engasjement er å melde seg inn i et politisk parti. Da blir du gjerne spurt om du vil delta aktivt. Styret i lokalforeningen sørger for at partiet får en liste med folk som ønsker å stille til valg. Navnelisten blir vedtatt på et medlemsmøte. Dette kalles nominasjon. Noen ønsker å stå langt oppe på listen og dermed bli tungt involvert i politikken, mens andre gjerne vil ha en mer tilbaketrukken rolle. Valgresultatet avgjør hvor mange representanter hvert parti får med i kommunestyret.

Det hender at flere valgte representanter ønsker seg en plass i råd og utvalg enn det er plasser til. Dette er utfordrende, men også en fordel for lokaldemokratiet. Konkurranse om å oppnå innflytelse er en garantist for at kommunestyret, råd og utvalg blir bemannet av folkevalgte som vil gjøre en god jobb for kommunen.

Les også

Tunnel eller bru? Det viktigste er at det står klart til bruk i 2024

 

Uformelle diskusjoner

I Færder Høyre er det styret som fastsetter valgprogrammet etter en bred debatt og involvering av medlemmene. Kommunestyregruppa behandler saker som forelegges av rådmannen, og jobber for å få gjennomslag for partiets program og ideologi. I vårt parti er alle på valglista og styrets medlemmer selvskrevne deltakere i gruppemøter. Det er her politikken formes i detalj. I praksis betyr dette å ta stilling til rådmannens forslag og diskutere om egne forslag skal fremmes. Mens det i formannskaps- og kommunestyremøter er regler for ordskifte og direkte web-sending, så er det uformelle diskusjoner i gruppemøtene. Her får vi av og til også besøk av folk utenfor politikken som informerer om aktuelle planer som de ønsker å få politisk gjennomslag for.

Tiden som medgår til politisk arbeid, avhenger av hvor mange kommunale råd og utvalg man er valgt inn i. De som er med i hovedutvalg og formannskap i tillegg til kommunestyret bruker gjerne flere kvelder i uka pluss forberedelser, og noen møter foregår også på dagtid. Det er ganske vanlig å starte som vararepresentant til kommunestyret. Da er det først og fremst møter i partigruppa som er aktuelt og med helt overkommelig tidsforbruk.

I det politiske arbeidet treffer vi mange hyggelige mennesker med like og ulike meninger. Jeg synes dette er givende og det er helt nødvendig at mange vil engasjere seg for å opprettholde vårt gode og demokratiske styresett.

Er politikken noe for deg? Ta kontakt med det partiet som du ønsker å være medlem i og meld din interesse!

Kommentarer til denne saken