Et sterkt og godt lokaldemokrati er kjennetegnet ved at de folkevalgte er representative for befolkningen. Hvordan valglistene er sammensatt har betydning for hvem som velges til kommunestyrene, både når det gjelder mangfold og kjønnsbalanse.

Det er størst konkurranse om topplassene, og vi vet at velgerne gir personstemmer til de samme kandidatene som partiene har prioritert og satt på toppen av listene. Bruk derfor nominasjonsprosessen til å finne ulike kandidater og til å se hvem som bør løftes høyere opp på valglista.

Alle som har sittet i en valgkomité eller nominasjonskomité er overlykkelig når noen sier ja til gjenvalg. Likevel, la ikke nominasjonen gå på autopilot. Det at en person sier ja til gjenvalg, betyr ikke automatisk at hen skal få samme plassering som sist. Bruk nominasjonsprosessen til å se hvem som bør løftes høyere opp på valglista, og bruk muligheten til å finne ulike kandidater som kan bidra.

Det store mangfoldet

Den gjennomsnittlige kommunepolitikeren i Norge er en etnisk norsk mann, 50 år og tjener over halvparten så mye som folkesnittet. Dette er et demokratisk problem og bidrar ikke til likestilling og like muligheter til å påvirke politiske beslutninger.

Når mangfoldet skal speiles på valglistene, handler det om kjønn, sosial bakgrunn og alder, bosted, funksjonsevne, etnisitet, livssyn og religion, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

Det er først når lokaldemokratiet representerer hele mangfoldet i befolkningen at de gode beslutningene for alle i kommunen kan tas. Samtidig er politikere er viktige rollemodeller og det er et mål at alle har noen å speile seg i.

Ingen øvre grense

Noen tror at det ikke skal være over 40 prosent kvinner i offentlige utvalg. Men 40 prosent er ingen øvre grense, men derimot en minimumsgrense. Kjønnsbalanse på valglistene oppnår vi først når det er tilnærma like mange kvinner som menn. I dag er det bare 39 prosent kvinner i kommunestyrene, og eldre kvinner er dårligst representert.

Viktig med kvinner på topp

For å få balanse også i de politiske maktposisjonene, er det avgjørende at dere bygger opp kronprinsesser over tid. Viktigst er det likevel at dere nominerer kvinner på topp. I dag er bare tre av ti ordførere kvinner. Husk, noen ordførere er født kvinner.

Tenk bredt! Tenk mangfold! God nominasjon!