Vi tar psykisk helse på alvor

Vi i Høyre er opptatt av å ta vare på de av oss som faller utenfor, og vi fører en politikk for de svake som virker.

Vi i Høyre er opptatt av å ta vare på de av oss som faller utenfor, og vi fører en politikk for de svake som virker. Foto:

Av
DEL

LeserbrevMennesker med alvorlige psykiske lidelser har 15 til 20 år kortere levetid enn befolkningen for øvrig. Dette er noe vi tar på alvor, og dette er noe vi vil gjøre enda mer for å forebygge og avhjelpe.

Den 10. oktober er Verdensdagen for psykisk helse. Dagen er til for å fremme økt kunnskap og bevissthet om psykisk helse. Omtrent halvparten av Norges befolkning vil oppleve alvorlige psykiske problemer i løpet av livet. Det å ha noen å snakke med er noe av det viktigste vi kan ha for å håndtere problemene, og er ofte avgjørende om en søker hjelp.
Vi i Høyre er opptatt av å ta vare på de av oss som faller utenfor, og vi fører en politikk for de svake som virker. I regjering har vi gjennomført en rekke tiltak lokalt og nasjonalt for å styrke psykisk helse.
Ved årsskiftet ble det innført seks pakkeforløp for mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer. I sommer ble det bestemt å styrke tilbudet til mennesker som har ADHD.

Før sommeren la vi frem en egen opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse. Planen omfatter alle barn og unge mellom 0 og 25 år, og skal legge grunnlaget for at de skal mestre egne utfordringer og kan få leve gode liv. Psykisk helse blir en del av skoletilbudet.
En viktig tjeneste for barn og unge er helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Fra 2013 til 2017 økte vi antall årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten med nesten 1000 årsverk.

Regjeringen arbeider med en ny handlingsplan for forebygging av selvmord. Planen skal i større grad enn tidligere være kunnskapsbasert og ta utgangspunkt i hva vi vet har effekt.

Fra neste år er det krav om at samtlige kommuner skal ha egne psykologer. De skal sørge for at kommunens samlede resurser blir enda bedre til å møte innbyggere som trenger hjelp og støtte.

I 2019 er det nærmere 2500 flere årsverk i kommunalt psykisk helse- og rusarbeid enn det var i 2016. Dette har ført til at ventetidene innen psykisk helsevern har gått ned. Vi arbeider for å redusere ventetiden enda mer.

I forrige uke ble det kjent at det innføres et nytt pakkeforløp for gravide med rusproblemer. Det nye pakkeforløpet skal bidra til at flere gravide med rusproblemer oppdages og tilbys hjelp. Dermed får det nyfødte barnet et best mulig utgangspunkt, og familien får den hjelpen de trenger. Rundt 500 barn blir hvert år født med skader som følge av mors bruk av alkohol. Alkohol er det mest utbredte rusmiddelet blant kvinner i fertil alder, og det som er farligst for fosteret.

Det er på høy tid at nettopp disse pasientene får mer forutsigbarhet, mer trygghet, mer medvirkning og bedre behandling. Høyre har gjort mye for å ta vare på innbyggere som faller utenfor, og vi skal gjøre mye mer.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags