Budsjettunderskudd i nye Tønsberg?

Trond Ekstrøm

Trond Ekstrøm

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevI Tønsbergs Blad i påsken kunne vi lese at den nye kommunen får en utfordring med å lage ett nytt budsjett som går i balanse. Det er også signaler som styringsgruppen, og de som har deltatt på arbeidsverksteder har fått. Jeg er klar over at det er tidlig i budsjettprosessen, men allikevel er dette urovekkende.

De første spørsmålene som dukker opp er om den politiske plattformen som ble vedtatt i 2017 har blitt for omfattende? Ble den administrative ledelse for stor? Drøyer vi for lenge med å ta ut effektiviseringsgevinsten av sammenslåingen? Jeg vil her minne om at etter ett par år etter sammenslåingen mellom Ramnes og Våle så reduserte kommunen 22 stillinger i den administrative organiseringen.

Under et arbeidsverksted innenfor mestring og helse fikk vi informasjon om at kommunen styrer mot underskudd innenfor denne sektoren med drøye 40 millioner.

Den 13.6.17 vedtok Re kommunestyret "lokal forskrift om rett til opphold i sykehjem eller boform med heldøgns pleie-kriterier og ventelister". Tønsberg vedtok likelydende forslag. Dette skulle være en forskrift som garanterer de med behov for disse tjenestene den tjenesten de hadde behov for innenfor vedtatte kriterier. De ble vedtatt av begge kommuner for at denne forskriften skulle være den kvaliteten den nye kommunen skulle tuftes på innen sektoren. På arbeidsverkstedet fikk undertegnede en sterk følelse av at vi kommer til å bli invitert til å endre (redusere) de kriteriene for å få balanse i budsjettet.

Mitt spørsmål blir da: Må vi redusere kvaliteten på eldreomsorgen fordi vi ikke tok nok grep da den politiske plattformen ble vedtatt? Jeg går ut fra at når vi vedtok at ingen skulle sies opp i sammenslåingsprosessen så gjelder det også sykepleiere og helsearbeidere.

Fremskrittspartiets program for neste periode er klar. Vi ønsker å tilby gode tjenester innenfor de vedtatte kriterier innenfor sektoren. De som er avhengig av kommunale tjenester kommer først i prioriteringen når budsjettet skal vedtas. De oppgavene som ikke er lovpålagte må komme i andre rekke. Det er ingen grunn til at nye Tønsberg ikke skal være i Norgestoppen på Eldreomsorg.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags