Om Tønsbergs Blad kun spiller rollen som nyttig mikrofonstativ, eller om avisa har egen interesse av å framstille fylkespolitikere fra Telemark som motbydelig glupske og grådige, vet jeg ikke. Men det er åpenbart at et par fylkespolitikere fra Vestfold aktivt forsøker å skape et slikt bilde, og at avisa på deres vegne ukritisk fremmer påstander som er direkte feilaktige. Jeg har for egen del vært pressemann i mer enn 22 år, og er dermed fullt ut i stand til å finne ut hvordan dette har fungert i også denne sammenhengen.

VESTVIKEN24: Ungdomspolitikere tordner mot toppolitikere med høye lønninger: – De mangler bakkekontakt 

En raus godtgjørelse

Noen av oss fylkespolitikere fra Vestfold og Telemark arbeider med politisk organisering i nye Vestfold og Telemark fylkeskommune. En av oppgavene vi har fått, er å legge fram et nytt og harmonisert godtgjøringsreglement for det sammenslåtte fylket. Det er ingen i dette utvalget som med ett eneste ord har gått inn for at fylkesordførers godtgjørelse skal holdes på Telemarks nivå i dag – eller endog over. Alle i utvalget har fra første øyeblikk vært enige i at fylkesordførergodtgjøring rundt nivået i Vestfold er et greit – og høyt nok – utgangspunkt. Altså en drøy million per år, en svært god og raus godtgjørelse.

Når dette først er slått fast, er det en logisk følge at fylkesvaraordfører får noe mindre, at hovedutvalgsledere med plass i fylkesutvalget får enda noe mindre, at «bare» fylkesutvalgsmedlemmer får mindre enn dette igjen, hovedutvalgsmedlemmer enda ett trinn lavere – og at det i bunnen ligger en fast, årlig godtgjøring til alle representantene i fylkestinget. Vi har ikke konkludert endelig, men alt tyder på at vi får flertall for et godtgjøringsregime som ligger ganske nær nivået Vestfold har nå.

VESTVIKEN24: Klart flertall for moderate politikerlønninger 

Bare tom støy

Det fins helt sikkert mange som syns at også dette er for høyt, og det er et realt standpunkt basert på faktiske forhold. Da kan vi få en diskusjon som det er mening i. Men når rasende leserbrevskribenter – og også en og annen, tilsynelatende i egne øyne profesjonell, kommentator – i disse dager tar sterkt avstand fra et godtgjøringsnivå som er helt hinsides enhver aktualitet, blir det bare tom støy.

LES OGSÅ: Vestfold blant fylkene med høyest ungdomsledighet – nå skal Gro få flere i fast jobb