Jeg registrerer at Vestfold-politikerne, uten debatt, har foreslått at vår nye region bestående av dagens Telemark og Vestfold fylker skal hete «Vest-Viken». Dette er et særdeles dårlig forslag, av mange grunner.

 

Lite kreativt

For det første har vi allerede en naboregion som skal hete «Viken». Da er det veldig lite kreativt at vår region skal hete «Vest-Viken» fordi det gir inntrykk av at vi er en vestlig del av «Viken», noe vi ikke er. Vi er vår egen region, og da bør navnet være veldig tydelig på nettopp det. Eller ønsker vi å framstå som en vestlig avkrok av Viken-regionen? Sagt på en annen måte; det ville jo vært litt rart om dagens Vestfold het «Vest-Buskerud».


Så til det rent språkfaglige. Vest-Viken er en dårlig sammensetning av ordene «vest» og «viken». Ettersom verken «vest» eller «viken» i seg selv er egennavn, bør det skrives «Vestviken», slik sammensatte ord skal skrives i tråd med norske skriveregler. På samme måte som vi skriver «Vestlandet», ikke «Vest-Landet». Og «Tønsberg», ikke «Tøns-Berg». Det ser ikke pent ut, og ikke er det riktig heller.

LES OGSÅ:  Språkrådet slakter navnet til den nye fylkeskommunen:– Ikke i tråd med gjeldende skriveregler«Vestvika» ville vært bedre

Det foreslåtte navnet er også problematisk når det kommer til dialektene i fylkene våre. «Viken» er en bøyning av ordet «vik» som – så vidt meg bekjent – er unaturlig for samtlige dialekter i fylkene våre. Vi sier «vika» med -a-ending. Politikerne, som representerer oss som bor i fylkene, bør vise såpass respekt for dem de skal representere at de forholder seg til den uttaleformen som er naturlig i regionen de tilhører. Ergo bør navnet i det minste være «Vestvika». Uten bindestrek.

«Vest-Viken» er videre et navn som etter mitt skjønn er identitetsløst, pregløst og anonymt. For ikke å snakke om at det er til forveksling lik helseforetaket «Vestre Viken HF», som ligger i Buskerud og Akershus, eller fremtidens «Viken». Og da er forvirringen komplett. Dessuten er «Viken» som historisk navn lite relevant for Telemark, som i liten grad ble omfattet av datidens «Viken» ettersom dette ble brukt mest om kystområdene.

LES OGSÅ:   Amper stemning mellom Vestfold og Telemark i forhandlingene: – Jeg føler vi hele tiden er på tilbudssiden. Tålmodigheten vår er i ferd med å renne ut.

Når vi da i tillegg får en Viken-region lenger mot Oslo blir det ganske uinspirert å være en slags «Viken» nummer to. Derimot har både Vestfold og Telemark som stedsnavn historiske røtter tett knyttet til regionen som helhet, og bidrar derfor til å skape en større grad av identitetsfølelse. «Vest-Viken» vil i svært liten grad klare å oppnå det samme.

 

Flaut med gramatiske feil i navnet

Vestfolds politikere bør lytte til Språkrådet som faglig instans, slik at vi får et navn som er grammatisk korrekt. Det er det minste vi kan be om. Det er direkte flaut at navnet på vår geografiske region skal inneholde grammatiske feil. Vi kan tåle at ting skrives ukorrekt på matvarer i dagligvarehyllene fordi det passer bedre på etiketten selv om det er en uting, men vi kan ikke godta at navnet på stedet vi kaller hjem inneholder skrivefeil. Vestfold og Telemark er ikke et produkt, det er fylker som skal bli en region. Vi skal ikke markedsføres i en butikkhylle.

Mange av oss veldig skuffa over at politikerne ser ut til å skalte og valte med regionnavnet vårt som en slags markedsføringsgimmick av den nye regionen. De er i ferd med å endre navnet på regionen som 420 000 mennesker kaller hjem, og det betyr at det er sterke identitetsfølelser knyttet til navnet.

 Totalt respektløst

«Vest-Viken» er et navn som viser en total mangel på respekt for fylkenes innbyggere, og for norsk språk. Det har mindre tilknytning til fylkenes historie, og ingen tilknytning til fylkenes dialekter eller til fylkenes identitet. Å tre det litt tafatte «Vest-Viken» ned over hodet på folk er derfor svært provoserende og særdeles dårlig politisk håndverk. Dette står til stryk.

Jeg vil råde politikerne til å tenke nøye gjennom alle aspektene i navnevalget, og respektere innbyggernes identitet og stolthet over sine hjemfylker. «Vest-Viken» er på alle måter et håpløst navn. «Vestvika» er litt mindre håpløst. Språkrådet anbefaler at regionen blir hetende «Vestfold og Telemark», og det er et utmerket navn.

LES OGSÅ:  Arve (Ap) utfordrer til kamp mot Telemark-Vestfold-region, men Lene sier nei takk

Det er et navn som respekterer regionens historie, som ikke går på akkord med grammatikk og dialekt, og som allerede hver for seg fungerer som sterke identitetsmarkører for innbyggerne. Det er dessuten et godt kompromiss som også respekterer ønskene fra Telemark. Skal vi dra i land denne reformen på en god måte må vi klare å skape en fellesskapsfølelse og en følelse av tilknytning og stolthet blant innbyggerne i hele regionen. Da trenger vi et navn som fungerer som en velfundamentert identitetsmarkør. For å få til det er «Vestfold og Telemark» det beste og mest fornuftige valget.

Ole Sannes Riiser