Regjeringen tar ikke ansvar, Erlend Larsen

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevRevidert budsjett ble lagt fram 14.05.19. Målt i fast kroneverdi, viser det at norske kommuner har hatt nedgang i realveksten fra 2016, verst i 2019 med - 2,5 milliarder kroner! Enda verre er det når vi ser på handlingsrommet i frie inntekter som viser minus 4 milliarder i 2019.
Da skulle man tro at en ansvarlig regjering skånet kommunene for nye oppgaver og sørget for å fullfinansiere de som er vedtatt.
Men nei da! Her er noen av oppgavene som staten har veltet over kommunene uten finansiering:

■ Sterk økning i sosialhjelpsutgiftene pga statlige kutt i velferdsgoder
■ Kutt i Arbeidsavklaringspenger
■ Kutt i bostøtteordningen
■ Kutt i fysioterapidekningen
■ Reduksjon i barnetillegget til uføre
■ Nye regler for dagpenger
■ Reduksjon i pleiepengene til funksjonshemmede barn

■ Underregulerte alders- og uførepensjoner for 5. året på rad

■ Toppfinansieringen av tiltak for personer med behov for helse- og omsorgstjenester er redusert. Kommunene må betale
stadig større egenandel.

■ Underfinansiering av store reformer som samhandlingsreformen (fordelingen av ansvar mellom kommunene og
sykehusene), lærernorm i skolene etc

■ Ut fra befolkningsutviklingen, vil kommunene uansett få et langt større økonomisk trykk i eldreomsorgen. Vi ser stadig
eksempler nå på at kommunen ikke makter å få til forsvarlig drift i sykehjem og hjemmetjenester.

Nå er jeg lei av fagre ord og tåkelegging fra denne regjeringen, Larsen! Dere tar ikke ansvar for et velferdssystem som favner alle. Dere flytter ansvaret over på kommunene, men sørger samtidig for at de ikke kan løse alle oppgavene siden ressursene uteblir. Slutt å snakke om effektivisering - det har norske kommuner drevet med de siste 40 åra! Slutt å snakke om å privatisere offentlige oppgaver også - nå har vi nok eksempler på at ansvaret pulveriseres og byråkratiet øker med anbudsbehandling og revisjoner av økonomi og kvalitet.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags