Gå til sidens hovedinnhold

Vestfold får 147 millioner skattekroner fra reiselivet

Artikkelen er over 2 år gammel

Ordførerne som satser på reiseliv får flere arbeidsplasser og økte inntekter til kommunekassa. I Vestfold bidrar reiselivet med 3780 årsverk og næringens ansatte med nær 150 millioner kroner i skatt til kommunene.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Verdien av å skape arbeidsplasser er et tema som preger den politiske agendaen overalt i disse dager. Norge trenger flere arbeidsplasser, og vi trenger å få flere ut i arbeid. Regjeringens perspektivmelding viser at Norge trenger en million nye jobber innen 2060 for å ta unna eldrebølgen. Reiselivet er en voksende næring som skaper arbeidsplasser i en tid der mange andre næringer nedbemanner. Innen overnatting og servering har sysselsettingen vokst med 30 prosent de siste 10 årene. I 2016 og 2017 var overnatting og servering, sammen med bygg og anlegg, de to næringene med høyest vekst i sysselsettingen.

LES OGSÅ: Færderfestivalen lover folkefest uten fylkespenger

Mer enn 600 jobber bare i Tønsberg

I Vestfold sysselsetter reiselivet 3780 årsverk, hvorav 628 er i Tønsberg. Dette er tall Tønsberg og andre Vestfold-kommuner bør være veldig opptatt av. 

LES OGSÅ: Denne utsikten ønsker folk å oppleve – og i sommer har det tatt helt av!

I motsetning til mange andre store og viktige næringer kjennetegnes nemlig reiselivet ved at en betydelig del av omsetningen ender opp med å bli utbetalt i lønn og dermed som grunnlag for kommunale inntekter. Hvis folkevalgte i Vestfold ønsker flere og bedre skoler, eldreomsorg og barnehager, må de satse på næringer som reiseliv, som har mange ansatte. Dette vet Tønsberg-ordfører Petter Berg (H), som er svært opptatt av reiselivet, og som tidligere har uttalt at Brygga er Tønsbergs fremste merkevare.

147 millioner skattekroner

Bare i Tønsberg bidrar reiselivsansatte med over 24 millioner kroner i personskatt, viser rapporten «Reiselivsnæringens verdi», som Menon Economics har laget for NHO Reiseliv. 89 prosent av disse skatteinntektene går til Tønsberg kommune, mens 11 prosent tilfaller nabokommuner. Ser vi på hele Vestfold, gir ansatte i reiselivet 147 millioner i skatteinntekter til kommunene. På landsbasis bidrar reiselivet med 4,4 milliarder til kommunene. Dette betyr at et hotell med lite overskudd og mange ansatte kan være en vel så viktig inntektskilde for kommunen som en bedrift med store overskudd og få ansatte.

LES OGSÅ: Slik skal vestfoldingene lokkes til å feriere mer hjemme

Kommunene trenger unge familier

Det viktigste for landets kommuner, er å tiltrekke seg unge familier i arbeid. En befolkning som bidrar med skatt, er den viktigste kilden til å finansiere eldrebølge og hindre utenforskap. Reiselivet er avgjørende for å skape bolyst. Våre bedrifter skaper de sosiale arenaene som gjør at folk vil bli boende. En kommune uten reiseliv vil slite med å holde på sine innbyggere.

Tidligere var det slik at når en bedrift ble etablert et sted, så flyttet unge utdannede mennesker dit og tok arbeid. I de senere år ser vi at det er det motsatte som skjer. Bedrifter etablerer seg der folk bor og arbeidskraft er tilgjengelig. Derfor er bolyst og evnen til å tiltrekke seg unge nyutdannede viktigere enn noen gang.

LES OGSÅ: Sommerens prosjekt ble ferjefiasko – hver passasjer kostet skattebetalerne 1000 kr

Neste år er det kommunevalg. Velgerne i Vestfold vil ha flere og trygge arbeidsplasser i sin kommune. Da gjelder det å stemme på partiene som tilrettelegger for at hoteller, restauranter, serveringssteder og opplevelsesbedrifter fortsetter å vokse.

Vi i NHOs regionapparat og NHO Reiseliv står klare til møter og dialog med nåværende og fremtidige ordførere i hele Vestfold.

Kommentarer til denne saken