Kan det ha noe med vårt materialistiske levesett å gjøre? Kravet om stadig å ha mer og mer og gjerne dobbelt av alt. Er den tradisjonelle familien på vei til å bli endret. Selv i verdens rikeste og «lykkeligste «land er det stadig nye krav og ideer som presses fram. I begynnelsen av et mindretall. Etter hvert som frøet har grodd seg til så vokser endringen til en permanent tilstand. Hvordan måler vi lykken.

Jeg har heldigvis bodd i andre land og sett hva lykken er der. Lykken måles ikke i antall fjernsynsapparater eller biler.  Tradisjonene og kulturhistorien bevares, men ikke her.

Et hus står trygt og godt på 4 hjørnestolper. Vår nasjon har et godt og solid fundament som bærer nasjonen. Symboler er realiteter og samlende. Med andre ord viktige bærende elementer.

Nasjonalsangen kan ikke endres

■ Norges nasjonalsang skrev Bjørnstjerne Bjørnsson og Rikard Nordraak satte melodi til. 17. mai 1864 på Norges 50 års dag ble den en del av vår grunnmur. Den skal synges og spilles slik den er i all fremtid. Man kan ikke endre en tekst selv om teksten har blitt sunget gjennom generasjoner. Desto viktigere at den ikke endres.

■ Vi var i mange år underlagt Danmark og så Sverige og hadde flagg tilpasset de tidsperiodene. Det nye flagget ble innført 15.12. 1898 og det har vi den dag i dag. Rødt hvitt og blått. Angriperne ønsker at vi skal ta hensyn til de som ser på flagget som et kors. De tolker det norske flagget som et kors og som dermed strider det mot deres tro.  Om det kommer innvandrere til Norge så kommer de til oss på våre betingelser. Skal vi forlange å endre det spanske flagget fordi mange nordmenn soler seg i Spania hele året.

■ Kirken ble separert fra staten 21. mai 2012. Den skal være fri, men kirken og med det dets kors vil allikevel være er et av de bærene elementer i vår kulturhistorie og nåtid. Olav Haraldsson døde i 1030 og det var vel da kristendommen fikk sitt inntog i Norge. I 1537 ble vi en del av den evangelisk-lutherske kirke. Vi forlot den katolske kirke. Korset er kristendommens varemerke. Kanskje verdens sterkeste varemerke. Denne delen av vår kulturhistorie utsettes stadig for angrep både fra troende, fra andre trossamfunn og fra ikke troende.

Harald Hårfagre var vår første Konge. Han samlet Norge til et rike i 872. Da er det for oss i Tønsberg viktig og huske på at Tønsberg ble grunnlagt et år før Norge ble samlet. I 2021 fyller Norges eldste by 1150 år. Vi lå under danske og svenske konger i lang tid, men i 1905 etter en folkeavstemning så valgte det norske folket at igjen skulle Norge få en egen Konge, og Monarkiet skulle være vår statsform. En konge uten reel makt, men en konge som samlet folket og der historien fra 1905 til 2018 så klart viser at denne type monarki og styresett har vært særdeles vellykket for Norge. Det er enkelte som ønsker å avskaffe monarkiet, fjerne en av våre bærebjelker og erstatte det av en valgt president i en norsk republikk.  Det er som å fjerne en sunn og frisk bærebjelke, med en bjelke man ikke vet noe om. En slik handling er å gamble med nasjonen. 

Vi snur ryggen til historien

Stort sett er det et fåtall personer og noen politiske idealister som fra tid til annen tar opp for å diskutere nasjonens bærebjelker. Det er selvsagt tillat, men hvorfor skifte ut noe som fungerer og som uansett tidsalder har tilpasset seg nåtiden. Det vil fungere utmerket i fremtiden. Trygghet i det eksisterende er utrolig viktig.

Det betenkelige er at vi ser ut til å basere vår fremtid på det materialistiske og snur ryggen til historien.  Det pussige i Norge er at vi svikter vår egen religion, mens vi tar vel imot nye trosretninger som ligger milevis unna vår egen kulturhistorie og trosoppfatning.