Venstre vil sikre levedyktige bestander av de fem store rovviltartene

Av
DEL

LeserbrevMed overskriften «er det for mange gauper i Vestfold», spør Anne Rachlew i tb.no 18. januar Vestfold Venstre om hva som er partiets syn på kvotefelling av gaupe i vår rovviltregion 2 (Aust-Agder, Telemark, Buskerud og Vestfold).

Undertegnede er Vestfold fylkes folkevalgte representant i rovviltnemnda for region 2, som er en av 8 statlige rovviltregioner. På nasjonalt nivå er det Klima- og miljødepartementet som er øverste styresmakt i rovviltforvaltningen. Departementet har med det hovedansvaret for budsjett, regelverk og for at det som Stortinget og regjeringen fastsetter, blir fulgt opp. Miljødirektoratet har det faglige ansvaret for rovviltforvaltningen på nasjonalt nivå.

I 2011 inngikk et enstemmig storting et rovviltforlik hvor bl.a. bestandsmål for de fem ulike rovviltartene ble fastlagt. For gaupe ble det vedtatt et nasjonalt bestandsmål for gaupe på 65 årlige ynglinger i Norge, hvorav 12 i rovviltregion 2.

La det ikke herske noen tvil om at Venstre (og jeg) ønsker levedyktige bestander av gaupe. Til møtet i november ble nemnda forelagt en bred og god faglig rapport over utvikling og bestand av gaupe i Norge og i vår region. Tallet for 2018 viste over 15 ynglinger, som er over det bestandsmålet Stortinget har vedtatt for vår region. Hele rapporten og innstillingen kan leses på nettsidene til rovviltnemnda region 2.

Fra Venstres program om rovvilt står det at målet er å etablere en felles nordisk forvaltningsplan som sikrer rovdyrenes langsiktige overlevelse både i Norge og Norden, videreføre ulvesonen og øke bestandsmålet på samtlige rovviltarter basert på faglige anbefalinger. Og det er nettopp faglige anbefalinger som ligger til grunn for mitt og nemndas anbefaling av kvotejakt i 2019. Videre er det for Venstre viktig å redusere konflikt mellom husdyr og rovvilt, og derfor trengs det en forutsigbar politikk.

Konklusjonen i den faglige vurderingen nemnda fikk forelagt i november var: «Etter en samlet vurdering med vektlegging på bestandssituasjonen, erfaringer med kvotejakt og bestandsutvikling i regionen, samt tap av bufe, anbefaler rovviltnemnda at det åpnes for kvotejakt på gaupe i rovviltregion 2 i 2019. Nemnda anbefaler en kvote på til sammen 25 dyr, hvorav maksimalt 8 hunner eldre enn ett år. I tråd med vedtatt forvaltningsplan for rovviltregionen (2017) anbefaler rovviltnemnda videre at det åpnes for kvotefri jakt i beiteprioritert område. Rovviltnemnda vurderer at et slikt uttak ikke er til skade for bestandens overlevelse».

Det var ikke tap av beitedyr i vår region som var utslagsgivende for mitt og nemndas valg, men de fastsatte bestandsmålene som Stortinget har vedtatt. Tapstallene de siste årene for beitedyr har vist en gledelig fallende kurve. For egen del er jeg ikke i tvil om at nedgangen i tapene skyldes en bedre tilrettelagt rovdyrpolitikk med inndeling av soner og henholdsvis nasjonale og regionale bestandsmål for alle våre rovdyr.

Og til svar på spørsmålet innledningsvis: Det er ikke for mange gauper i Vestfold, da det ikke er registrert en eneste familiegruppe i vårt fylke.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags