Bedre tilbud til rus og psykiatri

Av
DEL

MeningerVed inngangen til 2019 ble det innført fem nye pakkeforløp for mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer. Den 15. februar blir det innført enda et såkalt pakkeforløp for barn og unge som sliter med spiseforstyrrelser.

Pakkeforløp handler om å gi pasientene god informasjon om hvilken behandling de skal få. Manglende informasjon gjør det tyngre å være syk, både for den som har sykdommen og for dem som er glade i ham eller henne. Ventetiden blir lettere dersom man vet hva som skal skje, når det skal skje, og hvem som har ansvaret. Pakkeforløp innebærer at pasienten skal få vite nettopp dette.

Dette er på høy tid, for mennesker som strever med alvorlige psykiske utfordringer og ruslidelser lever inntil 20 år kortere enn befolkningen for øvrig. Dette er en av de største og styggeste ulikhetene vi har mellom mennesker i landet vårt. En av årsakene til at denne gruppen har kortere levetid er at somatiske sykdommer og livsstilsutfordringer ikke blir oppdaget. De får rett og slett ikke den samme hjelpen som andre pasienter. Det er en ulikhet vi ikke kan leve med!

For oss i Høyre er det viktig at pasientene blir involvert og hørt. Brukerne er eksperter på eget liv, og bedre involvering gir bedre behandling. Pasienten skal være med på å lage en behandlingsplan, og de skal gi tilbakemeldinger underveis slik at behandlingen kan justeres dersom det er nødvendig.

Pårørende er også sentrale i pakkeforløpene. Pårørende er en ressurs for pasienten og for helsetjenesten. De kan bidra med god informasjon, gi råd og være en viktig samarbeidspartner gjennom forløpet.

Hver pasient får sin egen koordinator som skal være pasientens og pårørendes kontaktperson. Koordinatoren skal sørge for kontinuitet og sammenheng i behandlingsforløpet, og skal sørge for at pasienten unngår unødvendig venting. Pasienten skal være trygg på at det ikke svikter underveis eller i overgangene mellom tjenestene.

Mennesker som sliter med rus og psykiatri lever som nevnt inntil 20 år kortere enn befolkningen for øvrig. Pakkeforløpene skal sikre at også den somatiske helsen utredes og at de får den behandling de har behov for. Ansvaret for hvem som skal følge opp dette er tydeliggjort i pakkeforløpene.

Det er på høy tid at nettopp disse pasientene får mer forutsigbarhet, mer trygghet, mer medvirkning og bedre behandling. Vi har som mål at ventetiden for psykisk helsetilbud for barn og unge skal være under 40 dager. Det er ti dager kortere ventetid enn i dag. I over fem år har vi jobbet for å skape pasientens helsetjeneste fordi vi mener at mennesker skal gå foran systemer.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags