Hver gang en politiker skryter av at trafikken er redusert på grunn av innføring av bompenger, skryter han/hun av at de med dårligst råd er blitt presset til å velge andre løsninger for sitt daglige transportbehov og legge om livet sitt totalt, kanskje også blitt tvunget til å slutte å jobbe. Er det noe å skryte av?

Jeg har sagt det mange ganger før i denne avisen og jeg kommer til å gjenta det til mitt dødsleie: bompenger er sosialt urettferdig ekstrabeskatning som rammer skjevt, det er elitisk klasseskillepolitikk på sitt styggeste.

 

Bryter Grunnloven

I tillegg til å bryte mot etiske og moralske uskrevne lover, bryter bompenger også mot selve Grunnloven:

Grunnloven § 106 sier blant annet: "Alle som oppheld seg lovleg i riket, kan fritt ferdast innanfor grensene og velje bustad der."

Kan man det hvis våre politikere setter opp betalingsmurer overalt? Er det riktig at økonomi skal hindre noen mennesker å bevege seg like fritt som andre? Er det sånn vi ser for oss at et sosialdemokrati skal være? Den sterkestes rett? Har du ikke vært like heldig som din neste så kan du bare ha det så godt?

LES OGSÅ: Bruktbutikker utkonkurrerer loppemarkeder: – Det kommer til et punkt hvor vi må vurdere om det er verdt strevet 

Ble lovet bedre fremkommelighet

Den forrige bomringen i Tønsberg sto i 12 år og vi ble lovet bedre fremkommelighet, det fikk vi ikke. Nå snakkes det om en ny bomring, enda bedre fremkommelighet enn sist MEN når jeg ser på planene som legges frem ser jeg betalingsmur utenpå det bilistene betalte for sist, jeg ser reduserte muligheter for å kjøre bil i byen og færre og dyrere parkeringsplasser. Dvs at "de" vil at "vi" betaler enda mer for enda mindre, det kommer jeg aldri til å godta og motstanden vokser i befolkningen hver dag som går, det ser jeg i alle de grupper og sider jeg administrerer, folk er opprørt.

I disse dager holder vi på å etablere Folkeaksjonen Nei Til Mer Bompenger i Tønsberg (FNB Tønsberg) og vi stiller til valg i byen neste høst, jeg tror vi kan se frem til en interessant valgkamp. Mitt mål er at alle skal vite hva bompenger egentlig er og at enda flere skal avsky denne økonomiske terroren mot de fattigste.

Hvis du som leser dette er politiker og synes bompenger er fine greier synes jeg du snarest skal finne deg noe annet å drive med, dette blir bare feil.