Oslo – Tønsberg på en times tid med tog? Det høres ut som et eventyr, men skal bli mulig fra desember. De planlagte to ekspresstogene til hovedstaden morgen og ettermiddag, er en sjelden og meget etterlengtet forbedring av togtilbudet. Dette blir også forsmaken på togtilbudet som kommer på hele østlandet, når intercityutbyggingen omsider er ferdig om 14 år, forhåpentlig.

Stortingsrepresentant Kårstein Eidem Løvaas (H) var neppe lei for å være den som brakte nyheten om forbedringen til torgs. Det er forståelig. Før ham har en endeløs rekke av politikere opp gjennom årene lovet forbedringer, som det aldri er blitt noe av.

Kjell Opseth som var samferdselsminister for Arbeiderpartiet fra 1990 til 1996 lovte å prioritere et vedlikeholdsløft for jernbanen. «Det har aldri vært satset så mye på jernbanen», sa etterfølger Sidsel Rønbeck (Ap). Da Jostein Fjærvoll fra KrF ble samferdselsminister, lovte han kraftig satsing. Det gjorde de etterfølgende samferdselsministrene også, og alle vet hvordan det gikk. Nemlig dårlig.

Det er klart Eidem Løvaas er fornøyd. Det er vi også. Samtidig er det riktig å huske på at mange av de jernbaneforbedringene som har skjedd i Vestfold ble påbegynt eller vedtatt under den forrige rødgrønne regjeringen. Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) var et eneste stort smil da hun i 2011 kunne åpne dobbeltsporet mellom Tønsberg og Barkåker. Det var en god begynnelse, men fikk ingen innvirkning på reisetiden. Senere har flere forbedringer kommet til, og til sammen gjør de det mulig å kjøre ekspresstog i desember.

Togtilbudet kommer i gang etter en bestilling fra Samferdselsdepartementet. Vi mener det er klokt av departementet at det vil ha noe ut av de store investeringene før hele strekningen er ferdig. De nye togene kommer ikke til å stoppe mellom Tønsberg og Oslo. Det vil sikkert falle noen tungt for brystet, men hvis alle tog skal stoppe på alle stasjoner, så blir det ikke mye ekspress over tilbudet.

Ikke bare reisetiden, men også kapasiteten blir kraftig forbedret. Det er godt nytt også for passasjerer fra Holmestrand.Bare i 2015 økte trafikken på Vestfoldbanen med 22 prosent. Og de fleste passasjerene merker nok at togtilbudet ikke er helt i takt med etterspørselen. På mange avganger er det ubehagelig trangt om plassen. Nå blir det også bedre. Vi kunne vært fristet til å si endelig, men velger heller litt behersket jubel i sakens anledning. Vi er på sporet av framtiden.