– Jeg ser frem til dagen Nedre Langgate blir stengt for trafikk

KOM I GANG: Jeg registrerer at noen vil ta en omkamp med departementet og bruke mer tid og penger på å utrede dobbel kanalbru. Jeg står på det jeg stemte for i fylkestinget 24. januar sammen med 36 andre fylkespolitikere, skriver Hans Hilding Hønsvall.  I Bypakke Tønsberg skal Nedre Langgate stenges for trafikk.

KOM I GANG: Jeg registrerer at noen vil ta en omkamp med departementet og bruke mer tid og penger på å utrede dobbel kanalbru. Jeg står på det jeg stemte for i fylkestinget 24. januar sammen med 36 andre fylkespolitikere, skriver Hans Hilding Hønsvall. I Bypakke Tønsberg skal Nedre Langgate stenges for trafikk. Foto:

Av

Debatten om arkitektur og byutvikling går høyt om dagen, til min store glede!

DEL

LeserbrevDet var på høy tid at det kom en skikkelig motreaksjon mot mye av det som har blitt bygget de siste tiårene og måten byutvikling og fortetting har blitt håndtert på her i Tønsberg. Nå er jeg ikke med på at alt som er gjort er dårlig, langt ifra, men vi kan bli mye bedre. Vi har kunnskapen og verktøyene, nå må vi sette planene ut i livet.

Mye av debatten har gått på arkitektur og fasader. Jeg er også opptatt av livet mellom byggene, og her er det mye å forbedre. Vi må nå fremover bygge en by for mennesker, en levende by, en trygg by, en bærekraftig by og en helsefremmende by som vi kan være stolte av.

Jeg ønsker igjen å bringe den menneskelige skala inn i byplanleggingen. Modernistiske arkitekter og trafikkplanleggerne har fått styre for mye av utviklingen for lenge. Vi må tilrettelegge i større grad for gående og syklende, det i seg selv fører til mer liv i gatene. Det dreier seg ikke bare om å komme fort fra A til Å, men å sanse og oppleve mens man forflytter seg. Jeg ser frem til dagen Nedre Langgate blir stengt for trafikk, da vil gaten få et helt nytt liv med fortauskaféer, handel og hyggelige møter mennesker imellom. Dagens trafikksituasjon skaper en effektiv barriere mellom brygga og resten av byen som vi lider under. Miljøpartiet De Grønne vil jobbe for at denne transformasjonen kan skje så raskt som mulig.

Den nye kommunens arealplan blir et viktig verktøy for en miljø- og menneskevennlig kommune.

Den nye kommunens arealplan blir et viktig verktøy for en miljø- og menneskevennlig kommune. Foto:

Mennesker påvirkes av sine omgivelser og det er helse i gode grøntarealer og vakre gateløp, både fysisk og psykisk. Vi ønsker oss en offentlig debatt der de samfunnsøkonomiske gevinstene ved god arkitektur og stedsutvikling tas med i regnestykket. Å tilrettelegge for at innbyggerne i større grad kan gå og sykle for eksempel til jobben og butikken handler i stor grad om å tilrettelegge med god infrastruktur. God arealplanlegging er god miljøpolitikk som ivaretar både mennesker og miljø.

Vi må skape byrom som gjør at folk ønsker å oppholde seg der. De må være av høy kvalitet og invitere folk inn. Benker å sitte på, leker til barna, blomster og grønt, kunst og kultur. Hvis kommunen legger til rette, vil folk selv fylle rommene med liv. Se bare hvordan et par benker og bord (og beskjæring av trær) utenfor en nyåpnet café skapte nytt liv til Vektertorget.

Brygga er byens travleste gate fordi det er laget en flott, bred promenade langs vannet, det er vakre gamle bygninger, båter og vikingskip og et flott landskap mot nord. Det er benker og restauranter på rekke og rad, og det er folk der. Mennesker tiltrekkes av mennesker! Miljøpartiet De Grønne vil prioritere kommunens grøntarealer ved å gjennomføre byromsstrategien og vi vil også øke vedlikeholdet av kommunens grøntarealer.

Vi ønsker å bygge tett og lavt i Tønsberg. Det er sjelden at høye bygg er gode på noe annet enn postkort. Det er sikkert fin utsikt for de som bor i toppetasjen på et høyhus, men vi må bygge for alle innbyggerne, ikke bare de som bor i bygget. En håndfull mennesker holder til i et bygg, men resten av oss må forholde seg til dets utseende, høyde og den romvirkningen det skaper. Et bygg i en by er ingen privatsak, det angår oss alle.

En av svakhetene i mye av byplanleggingen er mangelen på en helhetlige løsninger. Ofte er eiendomsstrukturen fragmentert, og hver tomteeier har sine ønsker og planer for tomta. Så engasjerer disse hver sine arkitekter med hver sine tegninger og resultatet er ofte svært lite tilpasset hverandre. Hvert enkelt bygg blir viktigere enn helheten, men det er jo helheten som er viktigst!

Kaldnes er et eksempel på hvordan ulike byggetrinn over en periode på 15 år har frembragt ulike arkitektoniske uttrykk som ikke snakker godt sammen. Miljøpartiet De Grønne vil jobbe for at vi i fremtiden har verktøy og føringer for hvordan større områder skal planlegges og utvikles helhetlig over tid og vi vil få på plass et levende fasaderåd med høy kompetanse i kommunen.

Jeg er sikker på at utfallet av denne debatten blir at Tønsberg igjen kan utvikles på bakgrunn av sin egen identitet. Et stort ansvar hviler på lokale politikere og Miljøpartiet De Grønne er klar for å ta ansvar for å gi denne byen den grønne byutviklingen den trenger i fremtiden. Vi trenger en by som tar hensyn til både mennesker og miljø.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags