Nei til gigantbru og Bilpakke Tønsberg!

Rødt er mot gigantbrua og bilpakka. Gi oss ei løsning som ikke oser av både stormannsgalskap og eksos, skriver 1. kandidat Ole Marcus Mærøe

Rødt er mot gigantbrua og bilpakka. Gi oss ei løsning som ikke oser av både stormannsgalskap og eksos, skriver 1. kandidat Ole Marcus Mærøe Foto:

Av
DEL

LeserbrevDet finnes de som prøver å dra Rødt sitt standpunkt til gigantbrua som er planlagt fra Ramberg til Vear i tvil ved å konsekvent utelate oss når de ramser opp hvilke partier som er mot bygginga. La det ikke være noen tvil: Rødt vil stoppe galskapen!

Vi trenger ikke motorvei mellom Færder og fastlandet. Vi trenger ikke enorme veiprosjekter som ødelegger boliger og matjord. Og vi trenger ikke en enorm bompengeregning som rammer aller mest de med aller minst.

Om vi skal ta klimaproblemene på alvor må framtidig trafikkøkning skje med sykkel, gange eller kollektivtransport. Stadige utvidelser av veikapasiteten fører bare til mer bilkjøring. Bypakka er innretta som ei veipakke, til tross for enkelte gode tiltak som sykkelekspressveier, kollektivknutepunkter og stenging av Nedre Langgate. Vi trenger ikke gigantbrua, vi trenger ikke motorvei på Semslinna, og vi trenger heller ikke en utvidelse av veikapasiteten på Nøtterøy-sida av kanalbrua. Det vi trenger er tiltak som gjør det mulig, enkelt og billig for flere å reise kollektivt.

Derfor sier Rødt nei til hele bypakka, og vil kun ta med de få gode tiltaka videre i byplanlegginga – men da utenom pakka.

På sikt trengs et alternativ til kanalbrua for å ivareta beredskap. Men ingen av alternativene som ligger på bordet i dag er gode nok. Tunnelløsninga Kaldnes-Korten er politisk død, gigantbrua vil ingen egentlig ha og østalternativet vil enten medføre utvidelse av ringveien (med uante konsekvenser for Ramsar-området Presterødkilen og/eller de som bor langs ringveien) og en gigantisk trafikkmaskin på Kilen, eller at det blir politisk umulig å få stengt Nedre Langgate for gjennomgangstrafikk.

Rødt sitt standpunkt er klart: Tilbake til tegnebrettet, og gi oss ei løsning som ikke oser av både stormannsgalskap og eksos. Et eksempel kan være ei enkel to-felts klaffebru fra Kaldnes til Korten kobla på det eksisterende veinettet.

Får vi ikke flertall for dette, vil vi sekundært støtte det minste ondet, som for øyeblikket ser ut til å være østalternativet med parallell kanalbru.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags