Tønsberg og infrastrukturen

Av
DEL

LeserbrevBom og bro-debatten tar av og neste valg kan bli en farse der bro og bom igjen blir avgjørende. Folket i Tønsberg regionen er kanskje ikke klar over hva de skal mene eller stemme på. En ting er sikkert, vi er rimelig lei av ubesluttsomhet og feil valg. Det vi trenger er noen som kan fortelle hvor skapet skal stå. Før man setter seg ned og tegner bro, vei og jernbane så må hele byens infrastruktur sees på i en sammenheng. Ikke stykkevis og delt som vi er vant til.

Jernbanestasjonen i Tønsberg må ligge så nære sentrum som mulig, Jernbaneområdet kan bli en ny del av et voksende pulserende sentrum. Trafikale problemer til sykehuset løses med bomfri vei. Et sentrum må kunne leve hele døgnet. Jernbaneområdet må bli et nytt sentrumsområde med boliger og også huse byens parkeringshus. Selvsagt også busstasjon og Taxisentral. 

Bilen er og vil alltid være det fremkomstmiddelet som vi bruker mest uansett om bilen bruker bensin eller elektrisitet. Den er tilgjengelig når det passer hver enkelt og den friheten er viktig for oss. Frihet for enkeltmennesket er viktig og helt avgjørende for handelen i sentrum. I disse dager lanseres utslippsfrie dieselbiler, men det passer kanskje ikke så godt for oljehatere. 

For Tønsberg er veier av vital betydning. I stedet for å prioritere en ny forbindelse fra Nøtterøy til fastlandet så bygget de en tunell gjennom Frodåsen. Den har jeg nesten ikke brukt og skiltingen fra og til Nøtterøy er via Nedre Langgate. Totalt meningsløst når man har en ny tunell. Fastlandsforbindelsen må komme raskt og det er lansert en rekke alternativer. Av hensyn til beredskapen må den komme. Her er det om å gjøre å være en smule fremtidsrettet og ikke kun tenke en valgperiode. Viktigere enn rett sted for en bro, er at broen ikke ødelegger den historiske byen Tønsberg, og skaper nye trafikale problemer. Viktig er det at broen ses på sammen med hvor jernbanetraseen skal gå. Vi må ta vare på byens historie. Det er blant annet historien vi skal leve av i fremtiden. 

--Fjordforbindelsen over til Stokke vil legge beslag på store jordbruksarealer på Stokkesiden og samtidig skape stor økning i trafikken over Nøtterøy. Tønsberg kan lett årelates og det virker som det er viktigere for noen få øyboere å få tilknytning til Sandefjord.

--Bro fra Ramberg til Smørberg med en 4 felts vei rett ut til E-18 er ett fornuftig alternativet, og vil tilfredsstille de aller fleste. Mye av trafikken til Nøtterøy ledes utenfor byen, men byen beholder allikevel sin rolle. Broen over Vestfjorden vil i seg selv være en attraksjon. Prisen innebærer at byen igjen omkranses av bommer om man bruker broen eller ikke.

--En ny bro fra Nøtterøy ved kanalen over til Stensarmeen og inn på ringveien er en mulighet og kanskje det mest fornuftige om man da ikke struper for private biler og tror at alle sykler eller tar bussen. En slik løsning vil bli rimelig og kan sikkert finansieres uten bom. Da må ringveien få 4 kjørebaner.

-- Nedre Langgate som gågate er en fin ide om man samtidig regulerer Stoltenberg- gaten enveiskjørt sørover og får en ny vei nordover fra Mamut krysset langt på det gamle havnesporet opp til Jernbanegaten. Brannstasjonen må selvfølgelig flyttes til Tjelle hvor den får akseptabel responstid til sentrum, sykehus og E-18.

-- Det er dyrt å kjøpe bil og kjøre bil. Det burde være en klok tanke å senke prisen for en frihet vi setter stor pris på.

Tønsberg der fremtiden skapes og historien bevares.

Per Rosenblad Brun

Pensjonist og styreleder.

Tønsberg

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags